Montaż
wszystkie
Rezystancja
0Ω (34)
1mΩ (1)
5mΩ (2)
10mΩ (16)
11mΩ (16)
12mΩ (16)
13mΩ (16)
14mΩ (7)
15mΩ (16)
16mΩ (16)
18mΩ (16)
20mΩ (16)
21mΩ (7)
22mΩ (16)
24mΩ (16)
27mΩ (16)
28mΩ (7)
30mΩ (16)
33mΩ (16)
34mΩ (7)
36mΩ (16)
39mΩ (16)
43mΩ (16)
47mΩ (16)
50mΩ (2)
51mΩ (16)
56mΩ (16)
59mΩ (7)
62mΩ (16)
68mΩ (16)
75mΩ (16)
82mΩ (16)
91mΩ (16)
100mΩ (16)
102mΩ (7)
105mΩ (7)
107mΩ (7)
110mΩ (14)
113mΩ (7)
115mΩ (7)
118mΩ (7)
120mΩ (15)
121mΩ (7)
124mΩ (7)
127mΩ (7)
130mΩ (14)
133mΩ (7)
137mΩ (7)
140mΩ (7)
143mΩ (7)
147mΩ (7)
150mΩ (16)
154mΩ (7)
158mΩ (7)
160mΩ (14)
162mΩ (7)
165mΩ (7)
169mΩ (7)
174mΩ (7)
178mΩ (7)
180mΩ (14)
182mΩ (7)
187mΩ (7)
191mΩ (7)
196mΩ (7)
200mΩ (15)
205mΩ (7)
210mΩ (7)
215mΩ (7)
220mΩ (19)
221mΩ (7)
226mΩ (7)
232mΩ (7)
237mΩ (7)
240mΩ (14)
243mΩ (7)
249mΩ (7)
255mΩ (7)
261mΩ (7)
267mΩ (7)
270mΩ (15)
274mΩ (7)
280mΩ (7)
287mΩ (7)
294mΩ (7)
300mΩ (14)
301mΩ (7)
309mΩ (7)
316mΩ (7)
324mΩ (7)
330mΩ (15)
332mΩ (7)
340mΩ (7)
348mΩ (7)
357mΩ (7)
360mΩ (14)
365mΩ (7)
374mΩ (7)
383mΩ (7)
390mΩ (14)
392mΩ (7)
402mΩ (7)
412mΩ (7)
422mΩ (7)
430mΩ (14)
432mΩ (7)
442mΩ (7)
453mΩ (7)
464mΩ (7)
470mΩ (14)
475mΩ (7)
487mΩ (7)
499mΩ (7)
510mΩ (14)
511mΩ (7)
523mΩ (7)
536mΩ (7)
549mΩ (7)
560mΩ (17)
562mΩ (7)
576mΩ (7)
590mΩ (7)
604mΩ (7)
619mΩ (7)
620mΩ (14)
634mΩ (7)
649mΩ (7)
665mΩ (7)
680mΩ (14)
681mΩ (7)
698mΩ (7)
715mΩ (7)
732mΩ (7)
750mΩ (14)
768mΩ (7)
787mΩ (7)
806mΩ (7)
820mΩ (14)
825mΩ (7)
845mΩ (7)
866mΩ (7)
887mΩ (7)
909mΩ (7)
910mΩ (14)
931mΩ (7)
953mΩ (7)
976mΩ (7)
1Ω (42)
1.02Ω (17)
1.05Ω (17)
1.07Ω (17)
1.1Ω (38)
1.13Ω (17)
1.15Ω (17)
1.18Ω (17)
1.2Ω (36)
1.21Ω (17)
1.24Ω (17)
1.27Ω (17)
1.3Ω (37)
1.33Ω (17)
1.37Ω (17)
1.4Ω (17)
1.43Ω (17)
1.47Ω (17)
1.5Ω (40)
1.54Ω (17)
1.58Ω (17)
1.6Ω (36)
1.62Ω (17)
1.65Ω (17)
1.69Ω (17)
1.74Ω (17)
1.78Ω (17)
1.8Ω (37)
1.82Ω (17)
1.87Ω (17)
1.91Ω (17)
1.96Ω (17)
2Ω (39)
2.05Ω (17)
2.1Ω (17)
2.15Ω (17)
2.2Ω (42)
2.21Ω (17)
2.26Ω (17)
2.32Ω (17)
2.37Ω (17)
2.4Ω (36)
2.43Ω (17)
2.49Ω (17)
2.55Ω (17)
2.61Ω (17)
2.67Ω (17)
2.7Ω (36)
2.74Ω (17)
2.8Ω (17)
2.87Ω (17)
2.94Ω (17)
3Ω (36)
3.01Ω (17)
3.09Ω (17)
3.16Ω (17)
3.24Ω (17)
3.3Ω (38)
3.32Ω (17)
3.4Ω (17)
3.48Ω (17)
3.57Ω (17)
3.6Ω (36)
3.65Ω (17)
3.74Ω (17)
3.83Ω (17)
3.9Ω (36)
3.92Ω (17)
4.02Ω (17)
4.12Ω (17)
4.22Ω (17)
4.3Ω (37)
4.32Ω (17)
4.42Ω (17)
4.53Ω (17)
4.64Ω (17)
4.7Ω (39)
4.75Ω (17)
4.87Ω (17)
4.99Ω (17)
5.1Ω (37)
5.11Ω (17)
5.23Ω (17)
5.36Ω (17)
5.49Ω (17)
5.6Ω (38)
5.62Ω (17)
5.76Ω (17)
5.9Ω (17)
6.04Ω (17)
6.19Ω (17)
6.2Ω (36)
6.34Ω (17)
6.49Ω (17)
6.65Ω (17)
6.8Ω (37)
6.81Ω (17)
6.98Ω (17)
7.15Ω (17)
7.32Ω (17)
7.5Ω (37)
7.68Ω (17)
7.87Ω (17)
8.06Ω (17)
8.2Ω (36)
8.25Ω (17)
8.45Ω (17)
8.66Ω (17)
8.87Ω (17)
9.09Ω (17)
9.1Ω (36)
9.31Ω (17)
9.53Ω (17)
9.76Ω (17)
10Ω (43)
10.2Ω (18)
10.5Ω (18)
10.7Ω (18)
11Ω (38)
11.3Ω (18)
11.5Ω (18)
11.8Ω (18)
12Ω (38)
12.1Ω (18)
12.4Ω (18)
12.7Ω (18)
13Ω (39)
13.3Ω (18)
13.7Ω (18)
14Ω (18)
14.3Ω (18)
14.7Ω (18)
15Ω (40)
15.4Ω (18)
15.8Ω (18)
16Ω (37)
16.2Ω (18)
16.5Ω (18)
16.9Ω (18)
17.4Ω (19)
17.8Ω (18)
18Ω (40)
18.2Ω (18)
18.7Ω (18)
19.1Ω (18)
19.6Ω (18)
20Ω (38)
20.5Ω (18)
21Ω (18)
21.5Ω (18)
22Ω (41)
22.1Ω (18)
22.6Ω (18)
23.2Ω (18)
23.7Ω (18)
24Ω (37)
24.3Ω (18)
24.9Ω (18)
25.5Ω (18)
26.1Ω (18)
26.7Ω (18)
27Ω (38)
27.4Ω (18)
28Ω (18)
28.7Ω (18)
29.4Ω (18)
30Ω (37)
30.1Ω (18)
30.9Ω (18)
31.6Ω (18)
32.4Ω (18)
33Ω (44)
33.2Ω (18)
34Ω (18)
34.8Ω (18)
35.7Ω (18)
36Ω (37)
36.5Ω (18)
37.4Ω (18)
38.3Ω (18)
39Ω (39)
39.2Ω (18)
40.2Ω (18)
41.2Ω (18)
42.2Ω (18)
43Ω (37)
43.2Ω (18)
44.2Ω (18)
45.3Ω (18)
46.4Ω (18)
47Ω (45)
47.5Ω (18)
48.7Ω (18)
49.9Ω (19)
51Ω (42)
51.1Ω (18)
52.3Ω (18)
53.6Ω (18)
54.9Ω (18)
56Ω (40)
56.2Ω (18)
57.6Ω (18)
59Ω (18)
60.4Ω (18)
61.9Ω (18)
62Ω (37)
63.4Ω (18)
64.9Ω (18)
66.5Ω (18)
68Ω (41)
68.1Ω (18)
69.8Ω (18)
71.5Ω (18)
73.2Ω (18)
75Ω (41)
76.8Ω (18)
78.7Ω (18)
80.6Ω (18)
82Ω (37)
82.5Ω (18)
84.5Ω (18)
86.6Ω (18)
88.7Ω (18)
90.9Ω (18)
91Ω (37)
93.1Ω (18)
95.3Ω (18)
97.6Ω (18)
100Ω (42)
102Ω (18)
105Ω (18)
107Ω (18)
110Ω (38)
113Ω (18)
115Ω (18)
118Ω (18)
120Ω (45)
121Ω (18)
124Ω (18)
127Ω (18)
130Ω (38)
133Ω (18)
137Ω (18)
140Ω (19)
143Ω (18)
147Ω (18)
150Ω (42)
154Ω (18)
158Ω (18)
160Ω (37)
162Ω (18)
165Ω (18)
169Ω (18)
174Ω (18)
178Ω (18)
180Ω (39)
182Ω (18)
187Ω (18)
191Ω (18)
196Ω (18)
200Ω (38)
205Ω (18)
210Ω (18)
215Ω (18)
220Ω (42)
221Ω (18)
226Ω (18)
232Ω (18)
237Ω (18)
240Ω (40)
243Ω (18)
249Ω (18)
255Ω (18)
261Ω (18)
267Ω (18)
270Ω (42)
274Ω (18)
280Ω (18)
287Ω (18)
294Ω (18)
300Ω (39)
301Ω (18)
309Ω (18)
316Ω (18)
324Ω (18)
330Ω (42)
332Ω (18)
340Ω (18)
348Ω (18)
357Ω (18)
360Ω (37)
365Ω (18)
374Ω (18)
383Ω (18)
390Ω (40)
392Ω (18)
402Ω (18)
412Ω (18)
422Ω (18)
430Ω (37)
432Ω (18)
442Ω (18)
453Ω (18)
464Ω (18)
470Ω (44)
475Ω (19)
487Ω (19)
499Ω (18)
510Ω (39)
511Ω (18)
523Ω (19)
536Ω (18)
549Ω (18)
560Ω (42)
562Ω (18)
576Ω (18)
590Ω (18)
604Ω (18)
619Ω (18)
620Ω (39)
634Ω (18)
649Ω (18)
665Ω (18)
680Ω (39)
681Ω (18)
698Ω (18)
715Ω (18)
732Ω (18)
750Ω (40)
768Ω (18)
787Ω (19)
806Ω (18)
820Ω (39)
825Ω (18)
845Ω (18)
866Ω (18)
887Ω (18)
909Ω (18)
910Ω (36)
931Ω (18)
953Ω (18)
976Ω (18)
1kΩ (43)
1.02kΩ (18)
1.05kΩ (18)
1.07kΩ (18)
1.1kΩ (38)
1.13kΩ (18)
1.15kΩ (18)
1.18kΩ (18)
1.2kΩ (37)
1.21kΩ (18)
1.24kΩ (18)
1.27kΩ (20)
1.3kΩ (38)
1.33kΩ (18)
1.37kΩ (18)
1.4kΩ (18)
1.43kΩ (18)
1.47kΩ (18)
1.5kΩ (41)
1.54kΩ (18)
1.58kΩ (18)
1.6kΩ (39)
1.62kΩ (18)
1.65kΩ (18)
1.69kΩ (18)
1.74kΩ (19)
1.78kΩ (18)
1.8kΩ (38)
1.82kΩ (18)
1.87kΩ (18)
1.91kΩ (18)
1.96kΩ (18)
2kΩ (39)
2.05kΩ (18)
2.1kΩ (18)
2.15kΩ (18)
2.2kΩ (43)
2.21kΩ (18)
2.26kΩ (18)
2.32kΩ (18)
2.37kΩ (18)
2.4kΩ (39)
2.43kΩ (18)
2.49kΩ (18)
2.55kΩ (18)
2.61kΩ (18)
2.67kΩ (18)
2.7kΩ (41)
2.74kΩ (18)
2.8kΩ (18)
2.87kΩ (18)
2.94kΩ (18)
3kΩ (39)
3.01kΩ (18)
3.09kΩ (18)
3.16kΩ (18)
3.24kΩ (18)
3.3kΩ (42)
3.32kΩ (18)
3.4kΩ (18)
3.48kΩ (18)
3.57kΩ (18)
3.6kΩ (37)
3.65kΩ (18)
3.74kΩ (18)
3.83kΩ (18)
3.9kΩ (40)
3.92kΩ (20)
4.02kΩ (18)
4.12kΩ (18)
4.22kΩ (18)
4.3kΩ (37)
4.32kΩ (18)
4.42kΩ (18)
4.53kΩ (18)
4.64kΩ (18)
4.7kΩ (43)
4.75kΩ (18)
4.87kΩ (18)
4.99kΩ (18)
5.1kΩ (40)
5.11kΩ (18)
5.23kΩ (18)
5.36kΩ (18)
5.49kΩ (18)
5.6kΩ (41)
5.62kΩ (18)
5.76kΩ (18)
5.9kΩ (18)
6.04kΩ (18)
6.19kΩ (18)
6.2kΩ (39)
6.34kΩ (18)
6.49kΩ (18)
6.65kΩ (18)
6.8kΩ (41)
6.81kΩ (18)
6.98kΩ (19)
7.15kΩ (18)
7.32kΩ (18)
7.5kΩ (38)
7.68kΩ (18)
7.87kΩ (18)
8.06kΩ (18)
8.2kΩ (36)
8.25kΩ (18)
8.45kΩ (18)
8.66kΩ (18)
8.87kΩ (18)
9.09kΩ (18)
9.1kΩ (38)
9.31kΩ (18)
9.53kΩ (18)
9.76kΩ (18)
10kΩ (48)
10.2kΩ (18)
10.5kΩ (18)
10.7kΩ (18)
11kΩ (38)
11.3kΩ (18)
11.5kΩ (18)
11.8kΩ (18)
12kΩ (42)
12.1kΩ (18)
12.4kΩ (18)
12.7kΩ (18)
13kΩ (38)
13.3kΩ (19)
13.7kΩ (18)
14kΩ (18)
14.3kΩ (18)
14.7kΩ (18)
15kΩ (41)
15.4kΩ (18)
15.8kΩ (18)
16kΩ (38)
16.2kΩ (20)
16.5kΩ (18)
16.9kΩ (18)
17.4kΩ (20)
17.8kΩ (18)
18kΩ (41)
18.2kΩ (18)
18.7kΩ (18)
19.1kΩ (19)
19.6kΩ (18)
20kΩ (44)
20.5kΩ (18)
21kΩ (18)
21.5kΩ (18)
22kΩ (44)
22.1kΩ (18)
22.6kΩ (18)
23.2kΩ (18)
23.7kΩ (18)
24kΩ (38)
24.3kΩ (18)
24.9kΩ (18)
25.5kΩ (18)
26.1kΩ (18)
26.7kΩ (18)
27kΩ (45)
27.4kΩ (18)
28kΩ (18)
28.7kΩ (18)
29.4kΩ (18)
30kΩ (38)
30.1kΩ (23)
30.9kΩ (18)
31.6kΩ (18)
32.4kΩ (18)
33kΩ (44)
33.2kΩ (18)
34kΩ (20)
34.8kΩ (18)
35.7kΩ (18)
36kΩ (37)
36.5kΩ (18)
37.4kΩ (18)
38.3kΩ (18)
39kΩ (43)
39.2kΩ (18)
40.2kΩ (18)
41.2kΩ (18)
42.2kΩ (18)
43kΩ (38)
43.2kΩ (18)
44.2kΩ (18)
45.3kΩ (23)
46.4kΩ (18)
47kΩ (44)
47.5kΩ (20)
48.7kΩ (18)
49.9kΩ (18)
51kΩ (39)
51.1kΩ (18)
52.3kΩ (18)
53.6kΩ (18)
54.9kΩ (18)
56kΩ (41)
56.2kΩ (18)
57.6kΩ (18)
59kΩ (18)
60.4kΩ (18)
61.9kΩ (18)
62kΩ (37)
63.4kΩ (18)
64.9kΩ (19)
66.5kΩ (18)
68kΩ (41)
68.1kΩ (18)
69.8kΩ (18)
71.5kΩ (18)
73.2kΩ (18)
75kΩ (39)
76.8kΩ (23)
78.7kΩ (18)
80.6kΩ (18)
82kΩ (38)
82.5kΩ (18)
84.5kΩ (23)
86.6kΩ (18)
88.7kΩ (18)
90.9kΩ (18)
91kΩ (37)
93.1kΩ (18)
95.3kΩ (18)
97.6kΩ (18)
100kΩ (45)
102kΩ (18)
105kΩ (18)
107kΩ (18)
110kΩ (39)
113kΩ (18)
115kΩ (18)
118kΩ (18)
120kΩ (41)
121kΩ (18)
124kΩ (18)
127kΩ (18)
130kΩ (38)
133kΩ (18)
137kΩ (18)
140kΩ (18)
143kΩ (18)
147kΩ (18)
150kΩ (45)
154kΩ (18)
158kΩ (18)
160kΩ (38)
162kΩ (18)
165kΩ (18)
169kΩ (18)
174kΩ (18)
178kΩ (18)
180kΩ (40)
182kΩ (18)
187kΩ (18)
191kΩ (18)
196kΩ (18)
200kΩ (38)
205kΩ (18)
210kΩ (19)
215kΩ (18)
220kΩ (41)
221kΩ (18)
226kΩ (18)
232kΩ (18)
237kΩ (18)
240kΩ (37)
243kΩ (18)
249kΩ (18)
255kΩ (18)
261kΩ (18)
267kΩ (20)
270kΩ (40)
274kΩ (18)
280kΩ (18)
287kΩ (18)
294kΩ (18)
300kΩ (39)
301kΩ (18)
309kΩ (18)
316kΩ (18)
324kΩ (18)
330kΩ (39)
332kΩ (18)
340kΩ (18)
348kΩ (18)
357kΩ (18)
360kΩ (37)
365kΩ (18)
374kΩ (18)
383kΩ (18)
390kΩ (44)
392kΩ (18)
402kΩ (18)
412kΩ (18)
422kΩ (18)
430kΩ (38)
432kΩ (18)
442kΩ (18)
453kΩ (18)
464kΩ (18)
470kΩ (42)
475kΩ (18)
487kΩ (18)
499kΩ (18)
510kΩ (38)
511kΩ (18)
523kΩ (18)
536kΩ (18)
549kΩ (18)
560kΩ (39)
562kΩ (18)
576kΩ (18)
590kΩ (18)
604kΩ (18)
619kΩ (18)
620kΩ (37)
634kΩ (18)
649kΩ (18)
665kΩ (18)
680kΩ (40)
681kΩ (18)
698kΩ (18)
715kΩ (18)
732kΩ (18)
750kΩ (39)
768kΩ (18)
787kΩ (18)
806kΩ (18)
820kΩ (38)
825kΩ (18)
845kΩ (18)
866kΩ (18)
887kΩ (18)
909kΩ (18)
910kΩ (37)
931kΩ (18)
953kΩ (18)
976kΩ (18)
1MΩ (44)
1.02MΩ (18)
1.05MΩ (18)
1.07MΩ (18)
1.1MΩ (38)
1.13MΩ (18)
1.15MΩ (18)
1.18MΩ (18)
1.2MΩ (37)
1.21MΩ (18)
1.24MΩ (18)
1.27MΩ (18)
1.3MΩ (38)
1.33MΩ (18)
1.37MΩ (18)
1.4MΩ (18)
1.43MΩ (18)
1.47MΩ (18)
1.5MΩ (39)
1.54MΩ (18)
1.58MΩ (18)
1.6MΩ (37)
1.62MΩ (18)
1.65MΩ (18)
1.69MΩ (18)
1.74MΩ (18)
1.78MΩ (18)
1.8MΩ (37)
1.82MΩ (18)
1.87MΩ (18)
1.91MΩ (18)
1.96MΩ (18)
2MΩ (38)
2.05MΩ (18)
2.1MΩ (18)
2.15MΩ (18)
2.2MΩ (39)
2.21MΩ (18)
2.26MΩ (18)
2.32MΩ (18)
2.37MΩ (18)
2.4MΩ (37)
2.43MΩ (18)
2.49MΩ (18)
2.55MΩ (18)
2.61MΩ (18)
2.67MΩ (18)
2.7MΩ (37)
2.74MΩ (18)
2.8MΩ (18)
2.87MΩ (18)
2.94MΩ (18)
3MΩ (37)
3.01MΩ (18)
3.09MΩ (18)
3.16MΩ (18)
3.24MΩ (18)
3.3MΩ (38)
3.32MΩ (17)
3.4MΩ (17)
3.48MΩ (17)
3.57MΩ (17)
3.6MΩ (36)
3.65MΩ (17)
3.74MΩ (17)
3.83MΩ (17)
3.9MΩ (36)
3.92MΩ (17)
4.02MΩ (17)
4.12MΩ (17)
4.22MΩ (17)
4.3MΩ (36)
4.32MΩ (17)
4.42MΩ (17)
4.53MΩ (17)
4.64MΩ (17)
4.7MΩ (38)
4.75MΩ (17)
4.87MΩ (17)
4.99MΩ (17)
5.1MΩ (36)
5.11MΩ (17)
5.23MΩ (17)
5.36MΩ (17)
5.49MΩ (17)
5.6MΩ (37)
5.62MΩ (17)
5.76MΩ (17)
5.9MΩ (17)
6.04MΩ (17)
6.19MΩ (17)
6.2MΩ (36)
6.34MΩ (17)
6.49MΩ (17)
6.65MΩ (17)
6.8MΩ (36)
6.81MΩ (17)
6.98MΩ (17)
7.15MΩ (17)
7.32MΩ (17)
7.5MΩ (37)
7.68MΩ (17)
7.87MΩ (17)
8.06MΩ (17)
8.2MΩ (37)
8.25MΩ (17)
8.45MΩ (17)
8.66MΩ (17)
8.87MΩ (17)
9.09MΩ (17)
9.1MΩ (36)
9.31MΩ (17)
9.53MΩ (17)
9.76MΩ (17)
10MΩ (39)
12MΩ (1)
22MΩ (3)
50MΩ (1)
100MΩ (2)
330MΩ (1)
560MΩ (1)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
Kategoria klimatyczna
wszystkie
Tₘᵢₙ
wszystkie
Tₘₐₓ
wszystkie
Pakowanie
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 1 do 25 z 19303 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Kategoria klimatyczna Tₘᵢₙ Tₘₐₓ Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
1
nowość
CQ02WGF3300TCE
Royal Ohm
SMD automotive CQ 330Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie

0,0068800 zł.  10000
RHM10973 CR 0402 330R 1% 1/16W Rezystor SMD /ohm/cq.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2 FWF02FV-5230
PDC
SMD automotive FWF 523Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0067000 zł.  60000
PDR07640 CR 0402 523R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fwf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
3
nowość
CS06W4F500MT5E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 50mΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 400ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2127400 zł.  20000
RHM11009 CS 1206 0,05R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> CS06W4F500MT5E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 50mΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 400ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2127400 zł.  20000
OHM1063 CS 1206 0,05R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD towar zgodny z dyrektywą RoHS
4 CS06W4F500MT5E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 50mΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 400ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2127400 zł.  20000
OHM1063 CS 1206 0,05R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>>
nowość
CS06W4F500MT5E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 50mΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 400ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2127400 zł.  20000
RHM11009 CS 1206 0,05R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD towar zgodny z dyrektywą RoHS
5 CS121WF220LT4E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.55mm 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2206600 zł.  4000
OHM0986 CR 2512 0,220Ω 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /ohm/cs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FBF25FP-R220
PDC
SMD pomiarowe FBF 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.65mm 954mV 2.133V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  4000
PDR07602 CR 2512 0,220R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fbf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
6
nowość
CS121WF220LT4E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.55mm 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2206600 zł.  4000
RHM11010 CR 2512 0,220Ω 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /ohm/cs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> CS121WF220LT4E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.55mm 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2206600 zł.  4000
OHM0986 CR 2512 0,220Ω 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /ohm/cs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7 FBF25FP-R220
PDC
SMD pomiarowe FBF 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.65mm 954mV 2.133V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  4000
PDR07602 CR 2512 0,220R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fbf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> CS121WF220LT4E
Royal Ohm
SMD pomiarowe CS 220mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.55mm 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2206600 zł.  4000
OHM0986 CR 2512 0,220Ω 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /ohm/cs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
8 FBF06FT-R050
PDC
SMD pomiarowe FBF 50MΩ 1/3W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0840000 zł.  5000
PDR07632 FBF 1206 50,0mΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fbf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
9 FBF05JT-R100
PDC
SMD pomiarowe FBF 100MΩ 1/4W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0232000 zł.  5000
PDR07631 FBF 0805 100mΩ 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fbf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
10 FBF06FT-R100
PDC
SMD pomiarowe FBF 100MΩ 1/3W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0482000 zł.  5000
PDR07633 FBF 1206 100mΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fbf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
11 FBF06FT-R330
PDC
SMD pomiarowe FBF 330MΩ 1/3W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0482000 zł.  5000
PDR07634 FBF 1206 330mΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fbf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
12 FBF25FPPR560
PDC
SMD pomiarowe FBF 560MΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.65mm 954mV 2.133V 100ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1818000 zł.  20000
PDR07635 CR 2512 560mΩ 1% 2W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fbf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
13 FMF06FTHR001-K
PDC
SMD pomiarowe FMF 1mΩ 1W 1% 1206 (3216) 0.60mm 173mV 387mV 50ppm/°C -55°C 170°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3287000 zł.  12000
PDR07645 CR 1206 0,001R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fmf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
14 FMF06FTHR005-LH
PDC
SMD pomiarowe FMF 5mΩ 1W 1% 1206 (3216) 0.60mm 173mV 387mV 50ppm/°C -55°C 170°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2057000 zł.  12000
PDR07646 CR 1206 0,005R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fmf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
15 FMF25FPHR005-LH
PDC
SMD pomiarowe FMF 5mΩ 1W 1% 2512 (6432) 0.60mm 469mV 1.049V 50ppm/°C -55°C 170°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2224000 zł.  12000
PDR07647 CR 2512 0,005R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/fmf_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
16 FAF05BTC1000Q
PDC
SMD precyzyjne FAF 100Ω 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1352000 zł.  20000
PDR07644 CR 0805 100R 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> TC0525B1000T5G
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 100Ω 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie

0,2399000 zł.  5000
OHM1105 CR 0805 100R 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
17
nowość
FAF02DV-1271P
PDC
SMD precyzyjne FAF 1.27kΩ 1/16W 0.5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0390000 zł.  10000
PDR07648 CR 0402 1,27kΩ 0,5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>>
nowość
TC0250D1271TCC
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 1.27kΩ 1/16W 0.5% 0402 (1005) 0.35mm 25V 50V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0470700 zł.  10000
OHM1130 CR 0402 1,27kΩ 0,5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD, 50ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
18 FAF03BT-01CP
PDC
SMD precyzyjne FAF 10kΩ 1/10W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1019000 zł.  20000
PDR07617 CR 0603 10,0kΩ 0,1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> TC0350B1002T5F
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 10kΩ 1/6W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1485200 zł.  5000
OHM0982 CR 0603 10,0kΩ 0,1% 1/6W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
19 FAF03BT-30CP
PDC
SMD precyzyjne FAF 20kΩ 1/10W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1019000 zł.  20000
PDR07618 CR 0603 20,0kΩ 0,1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> TC0325B2002T5F
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 20kΩ 1/6W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1544600 zł.  5000
OHM0983 CR 0603 20,0kΩ 0,1% 1/6W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
20 FAF03BT-333P
PDC
SMD precyzyjne FAF 33kΩ 1/10W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1019000 zł.  20000
PDR07619 CR 0603 33,0kΩ 0,1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> TC0325B3302T5F
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 33kΩ 1/6W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1544600 zł.  5000
OHM0984 CR 0603 33,0kΩ 0,1% 1/6W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
21 FAF05BTC1003Q
PDC
SMD precyzyjne FAF 100kΩ 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1438000 zł.  20000
PDR07643 CR 0805 100kΩ 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> TC0525B1003T5G
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 100kΩ 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie

0,2399000 zł.  5000
OHM1104 CR 0805 100kΩ 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
22 TC0525B1000T5G
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 100Ω 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie

0,2399000 zł.  5000
OHM1105 CR 0805 100R 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FAF05BTC1000Q
PDC
SMD precyzyjne FAF 100Ω 1/8W 0.1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 25ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1352000 zł.  20000
PDR07644 CR 0805 100R 0,1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD 25ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
23 TC0550F1400T5E
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 140Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0396700 zł.  5000
OHM1066 CR 0805 140R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD, 50ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
24
nowość
TC0250D1271TCC
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 1.27kΩ 1/16W 0.5% 0402 (1005) 0.35mm 25V 50V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0470700 zł.  10000
OHM1130 CR 0402 1,27kΩ 0,5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD, 50ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>>
nowość
FAF02DV-1271P
PDC
SMD precyzyjne FAF 1.27kΩ 1/16W 0.5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0390000 zł.  10000
PDR07648 CR 0402 1,27kΩ 0,5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
25 TC0350B1002T5F
Royal Ohm
SMD precyzyjne TC 10kΩ 1/6W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1485200 zł.  5000
OHM0982 CR 0603 10,0kΩ 0,1% 1/6W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /ohm/tc.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FAF03BT-01CP
PDC
SMD precyzyjne FAF 10kΩ 1/10W 0.1% 0603 (1608) 0.45mm 75V 150V 50ppm/°C -55°C 155°C taśma (rolka 7")  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1019000 zł.  20000
PDR07617 CR 0603 10,0kΩ 0,1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD 50ppm /pdc/cr_faf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 1 do 25 z 19303 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij