Montaż
wszystkie
Gr.obudowy
0.76mm (1)
0.80mm (1)
3.2mm (1)
3.3mm (5)
3.4mm (3)
3.5mm (9)
3.6mm (6)
3.7mm (7)
3.8mm (7)
3.9mm (17)
3.94mm (4)
4mm (21)
4.02mm (4)
4.08mm (4)
4.1mm (27)
4.12mm (4)
4.14mm (4)
4.16mm (4)
4.2mm (31)
4.25mm (4)
4.26mm (4)
4.3mm (36)
4.33mm (4)
4.35mm (4)
4.36mm (4)
4.38mm (4)
4.4mm (37)
4.44mm (4)
4.48mm (4)
4.5mm (32)
4.52mm (4)
4.55mm (4)
4.56mm (4)
4.58mm (4)
4.59mm (4)
4.6mm (46)
4.64mm (4)
4.65mm (4)
4.66mm (4)
4.7mm (33)
4.76mm (4)
4.77mm (4)
4.8mm (51)
4.84mm (4)
4.87mm (4)
4.9mm (37)
4.95mm (4)
5mm (36)
5.02mm (8)
5.05mm (4)
5.1mm (29)
5.2mm (35)
5.22mm (4)
5.3mm (31)
5.32mm (4)
5.38mm (8)
5.4mm (28)
5.5mm (26)
5.55mm (4)
5.6mm (30)
5.63mm (3)
5.7mm (24)
5.77mm (4)
5.8mm (30)
5.87mm (2)
5.9mm (18)
5.99mm (5)
6.0mm (1)
6mm (23)
6.1mm (23)
6.12mm (4)
6.2mm (23)
6.21mm (4)
6.3mm (19)
6.4mm (18)
6.42mm (4)
6.48mm (4)
6.5mm (30)
6.6mm (25)
6.69mm (4)
6.7mm (21)
6.79mm (4)
6.8mm (17)
6.81mm (4)
6.9mm (18)
7mm (12)
7.06mm (2)
7.1mm (16)
7.14mm (4)
7.16mm (4)
7.2mm (6)
7.23mm (4)
7.24mm (2)
7.29mm (4)
7.3mm (19)
7.4mm (7)
7.48mm (2)
7.5mm (21)
7.51mm (4)
7.53mm (4)
7.55mm (3)
7.6mm (8)
7.69mm (4)
7.7mm (2)
7.8mm (10)
7.9mm (7)
7.91mm (4)
8mm (13)
8.1mm (18)
8.17mm (4)
8.2mm (12)
8.3mm (8)
8.4mm (3)
8.5mm (13)
8.6mm (5)
8.64mm (4)
8.7mm (9)
8.8mm (19)
8.9mm (9)
9mm (46)
9.1mm (3)
9.16mm (4)
9.2mm (7)
9.3mm (6)
9.4mm (2)
9.5mm (5)
9.6mm (2)
9.7mm (3)
9.8mm (62)
9.9mm (3)
10mm (2)
10.1mm (2)
10.2mm (2)
10.4mm (4)
10.5mm (7)
10.6mm (2)
10.7mm (5)
10.9mm (2)
11mm (9)
11.2mm (4)
11.26mm (4)
11.3mm (2)
11.5mm (33)
11.78mm (4)
11.8mm (32)
11.9mm (2)
12mm (8)
12.2mm (4)
12.3mm (2)
12.4mm (1)
12.83mm (4)
13.3mm (2)
13.4mm (1)
13.5mm (15)
13.8mm (30)
14.3mm (2)
14.4mm (1)
15.8mm (15)
16mm (18)
18mm (9)
wszystkie
Energia 10/1000µs
0.1J (1)
0.2J (1)
0.4J (4)
0.5J (5)
0.6J (7)
0.7J (3)
0.8J (4)
0.9J (12)
1.1J (12)
1.2J (3)
1.3J (4)
1.4J (5)
1.5J (3)
1.6J (4)
1.7J (5)
1.8J (3)
2J (3)
2.1J (10)
2.2J (3)
2.4J (3)
2.5J (14)
3J (15)
3.1J (5)
3.5J (3)
3.6J (5)
4J (21)
4.1J (6)
4.6J (6)
4.8J (1)
4.9J (6)
5J (15)
5.5J (7)
5.9J (1)
6J (12)
6.5J (11)
7J (15)
7.5J (12)
7.8J (4)
8J (7)
8.2J (5)
8.3J (1)
8.5J (7)
8.6J (6)
9J (10)
9.5J (3)
9.7J (4)
10J (17)
10.4J (1)
10.5J (3)
11J (19)
11.7J (4)
12J (24)
12.5J (1)
13J (37)
14J (19)
15J (27)
15.6J (1)
16J (20)
16.8J (1)
17J (12)
17.5J (2)
17.7J (1)
17.9J (1)
18J (17)
19J (13)
20J (13)
20.8J (1)
21J (18)
22J (9)
22.4J (3)
22.5J (3)
22.8J (1)
23J (12)
24J (19)
25J (22)
26J (17)
27J (10)
28J (29)
29J (6)
29.1J (1)
30J (32)
30.6J (1)
31J (3)
32J (17)
33.0J (1)
33J (17)
34J (6)
35J (18)
36J (2)
37J (4)
38J (6)
38.9J (1)
39J (7)
40J (24)
41J (11)
42J (15)
43J (3)
44J (5)
44.4J (1)
45J (17)
46J (7)
47J (5)
48J (7)
49J (13)
50J (22)
52J (7)
53J (5)
54J (3)
55J (8)
55.6J (1)
56J (6)
57J (6)
58J (10)
59J (1)
60J (19)
63J (4)
64J (5)
65J (17)
66J (1)
67J (11)
67.2J (3)
69J (5)
69.4J (1)
70J (46)
72J (5)
73J (3)
75J (7)
76J (1)
77J (6)
78J (12)
79.2J (2)
80J (13)
82J (2)
83.3J (2)
84J (8)
85J (31)
87.5J (2)
90J (3)
91J (2)
92J (11)
93J (10)
95J (7)
96J (1)
97.2J (2)
98J (3)
99J (9)
100J (30)
101.4J (2)
102J (5)
104J (1)
105J (3)
106J (4)
107J (6)
108J (10)
110J (8)
112J (2)
113J (1)
115J (22)
117J (2)
118J (3)
119J (1)
120J (2)
121J (2)
124J (1)
125J (20)
127J (5)
128J (6)
129.2J (4)
130J (21)
134J (3)
136J (5)
138.9J (2)
140J (26)
143J (7)
146J (3)
148J (6)
150J (5)
152J (2)
153J (2)
154J (1)
155J (26)
156J (1)
157J (6)
159.7J (2)
160J (4)
161J (1)
163J (5)
164J (2)
165J (1)
168J (6)
170J (7)
172J (1)
173.6J (2)
175J (23)
176J (1)
177.8J (2)
180J (9)
180.6J (2)
182J (4)
185J (5)
190J (39)
192J (2)
195J (1)
196J (1)
198J (1)
200J (15)
200.2J (2)
204J (6)
205J (3)
207.2J (2)
209J (2)
210J (16)
212J (1)
213J (7)
215J (11)
219.8J (2)
220J (21)
224J (4)
225J (7)
228J (8)
230J (11)
232J (3)
235J (9)
238J (3)
240J (8)
241J (1)
242J (1)
243J (3)
244J (1)
245J (6)
250J (5)
252J (1)
255J (25)
264J (1)
265J (6)
266J (2)
268J (2)
270J (5)
275J (13)
279J (1)
280J (10)
282J (6)
285J (3)
286J (1)
290J (1)
295J (3)
296J (2)
298.2J (2)
300J (4)
302J (1)
303J (5)
304J (2)
305J (6)
310J (17)
315J (1)
320J (4)
324J (3)
325J (3)
327J (3)
328J (1)
330J (5)
331J (3)
335J (3)
336J (2)
337J (1)
338J (3)
340J (3)
342J (7)
344.0J (1)
348J (1)
350J (17)
360J (12)
368J (2)
370J (1)
376J (1)
380J (10)
382J (14)
383J (6)
384J (1)
385J (3)
390J (7)
400J (11)
405J (2)
408J (5)
410J (2)
420J (9)
425J (6)
430J (3)
432J (2)
435J (3)
440J (8)
445J (1)
450J (8)
455J (3)
460J (8)
461J (3)
470J (1)
475J (4)
480J (4)
485J (2)
490J (5)
495J (1)
500J (12)
510J (10)
520J (3)
525J (2)
530J (6)
532J (3)
535J (1)
540J (1)
545J (2)
550J (4)
560J (7)
565J (5)
570J (3)
575J (1)
580J (1)
590J (7)
595J (1)
600J (4)
606J (3)
610J (3)
620J (12)
625J (3)
630J (5)
640J (1)
650J (9)
660J (5)
675J (3)
680J (1)
685J (1)
687J (4)
690J (3)
700J (5)
715J (3)
720J (5)
725J (5)
730J (1)
750J (9)
756J (1)
765J (1)
770J (1)
780J (5)
784J (3)
792J (1)
810J (3)
815J (2)
825J (1)
830J (1)
840J (3)
850J (3)
860J (1)
885J (1)
896J (3)
900J (3)
910J (1)
915J (1)
930J (1)
940J (1)
950J (2)
960J (1)
970J (2)
980J (1)
990J (4)
1000J (1)
1020J (1)
1050J (1)
1080J (4)
1092J (1)
1120J (1)
1150J (2)
1200J (2)
1250J (1)
1260J (1)
1300J (1)
1340J (1)
1350J (1)
1380J (1)
1400J (2)
1450J (1)
1460J (1)
1500J (1)
1550J (1)
1600J (1)
1700J (2)
1800J (1)
1890J (1)
2050J (1)
2160J (1)
2300J (1)
2500J (1)
wszystkie
Pojemność @1kHz
20pF (2)
26pF (1)
30pF (8)
35pF (6)
36pF (1)
38pF (1)
40pF (10)
45pF (7)
50pF (11)
55pF (10)
60pF (26)
65pF (14)
70pF (22)
75pF (15)
80pF (18)
85pF (8)
90pF (29)
95pF (10)
100pF (33)
105pF (7)
110pF (19)
115pF (11)
120pF (17)
125pF (10)
130pF (34)
132pF (1)
140pF (29)
145pF (6)
150pF (32)
155pF (2)
160pF (18)
165pF (14)
170pF (4)
175pF (1)
180pF (21)
185pF (6)
190pF (7)
200pF (25)
210pF (26)
220pF (16)
230pF (21)
240pF (16)
250pF (20)
260pF (20)
270pF (19)
280pF (12)
290pF (13)
300pF (37)
310pF (1)
320pF (25)
325pF (1)
330pF (34)
340pF (6)
350pF (28)
360pF (21)
370pF (12)
380pF (4)
390pF (11)
400pF (25)
410pF (4)
415pF (1)
420pF (14)
430pF (18)
440pF (10)
450pF (26)
460pF (20)
470pF (1)
480pF (12)
500pF (46)
510pF (19)
515pF (1)
525pF (1)
530pF (29)
540pF (5)
550pF (18)
560pF (16)
570pF (9)
575pF (1)
580pF (10)
600pF (29)
610pF (10)
620pF (5)
625pF (3)
630pF (3)
640pF (14)
650pF (20)
663pF (2)
670pF (17)
688pF (2)
700pF (16)
710pF (10)
713pF (2)
720pF (1)
740pF (19)
750pF (9)
760pF (9)
770pF (5)
780pF (10)
800pF (15)
810pF (3)
830pF (15)
850pF (19)
860pF (5)
870pF (1)
890pF (6)
900pF (16)
920pF (1)
930pF (19)
938pF (2)
950pF (6)
1000pF (37)
1030pF (2)
1050pF (8)
1090pF (1)
1100pF (47)
1125pF (2)
1150pF (13)
1200pF (28)
1220pF (1)
1250pF (8)
1270pF (1)
1290pF (1)
1300pF (32)
1320pF (1)
1350pF (5)
1375pF (6)
1400pF (14)
1450pF (1)
1480pF (1)
1500pF (41)
1520pF (1)
1540pF (1)
1550pF (2)
1590pF (1)
1600pF (13)
1625pF (2)
1630pF (1)
1650pF (10)
1700pF (18)
1750pF (8)
1800pF (26)
1850pF (2)
1875pF (2)
1900pF (8)
1910pF (1)
1920pF (1)
2000pF (25)
2050pF (1)
2100pF (16)
2125pF (2)
2150pF (1)
2200pF (16)
2270pF (1)
2300pF (11)
2400pF (21)
2450pF (1)
2500pF (4)
2550pF (3)
2650pF (5)
2700pF (13)
2800pF (11)
2850pF (1)
2900pF (12)
3000pF (9)
3100pF (1)
3200pF (8)
3300pF (13)
3400pF (1)
3500pF (6)
3600pF (9)
3700pF (7)
3750pF (1)
3800pF (3)
3820pF (1)
3900pF (4)
4000pF (12)
4100pF (3)
4200pF (2)
4300pF (13)
4500pF (7)
4550pF (1)
4600pF (3)
4800pF (2)
4900pF (10)
5000pF (2)
5100pF (9)
5150pF (1)
5200pF (4)
5500pF (5)
5600pF (9)
5660pF (2)
5800pF (10)
6000pF (2)
6100pF (6)
6200pF (1)
6300pF (2)
6400pF (4)
6500pF (11)
6700pF (1)
6750pF (1)
7000pF (6)
7200pF (1)
7280pF (1)
7300pF (1)
7400pF (15)
7460pF (1)
7500pF (1)
7600pF (2)
7700pF (4)
7800pF (1)
8000pF (6)
8200pF (2)
8250pF (1)
8400pF (1)
8500pF (10)
8700pF (1)
8800pF (3)
8900pF (1)
9000pF (1)
9050pF (1)
9100pF (6)
9500pF (4)
10000pF (2)
10460pF (1)
10500pF (2)
10600pF (1)
11000pF (8)
11100pF (1)
11500pF (11)
12100pF (1)
12200pF (3)
12250pF (1)
12280pF (1)
12500pF (1)
12600pF (3)
12800pF (1)
13000pF (12)
13500pF (2)
13750pF (1)
13800pF (1)
14400pF (3)
15000pF (3)
16000pF (2)
16400pF (3)
16700pF (1)
17300pF (3)
17950pF (1)
18000pF (2)
18200pF (1)
18500pF (12)
19000pF (1)
19800pF (3)
20000pF (2)
21000pF (1)
21400pF (3)
22000pF (1)
22290pF (1)
24500pF (1)
25000pF (1)
26000pF (1)
26500pF (1)
27300pF (1)
28500pF (9)
29000pF (1)
29200pF (3)
30000pF (2)
36400pF (1)
37000pF (3)
40000pF (1)
42000pF (3)
45000pF (1)
wszystkie
Tₘᵢₙ
wszystkie
Tₘₐₓ
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 1 do 25 z 2325 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Obudowa Gr.obudowy Raster Napięcie pracy VRMS Napięcie pracy VDC Napięcie warystora V1mA Clamping Voltage VC Prąd udarowy 8/20µs maks. Energia 10/1000µs Pojemność @1kHz Moc Tₘᵢₙ Tₘₐₓ Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
Krotność
1 /ptc/warystor_smd.jpg MLVS0603LAM14131F
Inpaq Technology
SMD Standard MLV 0603 (1608) 0.76mm 14VAC 18VDC 25V 30V 30A 0.2J 130pF -40°C 125°C taśma (rolka)  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1275100 zł.  4000
4000
IPQ0030 Warystor 0603 14Vac/18Vdc 30A 0,2J SMD /ipq/mlvs0603lamf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2
nowość
SV0603N5R5G2B
Socay Electronics Corp.
SMD Standard SV 0603 (1608) 0.80mm 4VAC 5.5VDC 19V 30A 0.1J -55°C 125°C rolka  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  4000
4000
SCY0007 Warystor 4Vac/5,5Vdc 30A 0,1J SMD /scy/sv0603n5r5g2b.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
3 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C180K
CNR
THT Automotive C D=7mm 3.5mm 5.0mm 14VDC 18V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0357 Warystor C 14Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
4 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C220K
CNR
THT Automotive C D=7mm 3.6mm 5.0mm 18VDC 22V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0430 Warystor C 18Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C270K
CNR
THT Automotive C D=7mm 3.7mm 5.0mm 22VDC 27V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0519 Warystor C 22Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
6 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C330K
CNR
THT Automotive C D=7mm 3.8mm 5.0mm 26VDC 33V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0610 Warystor C 26Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C390K
CNR
THT Automotive C D=7mm 3.9mm 5.0mm 31VDC 39V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0744 Warystor C 31Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
8 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C470K
CNR
THT Automotive C D=7mm 4.2mm 5.0mm 38VDC 47V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0652 Warystor C 38Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
9 /cnr/d07l25.jpg CNR-07C680K
CNR
THT Automotive C D=7mm 4.8mm 5.0mm 56VDC 68V 2.5V 750A 12J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  20000
10000
CNR0546 Warystor C 56Vdc 750A 12J RM5,0 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
10 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C180K
CNR
THT Automotive C D=10mm 3.8mm 7.5mm 14VDC 18V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0639 Warystor C 14Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
11 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C220K
CNR
THT Automotive C D=10mm 3.9mm 7.5mm 18VDC 22V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0780 Warystor C 18Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
12 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C270K
CNR
THT Automotive C D=10mm 4mm 7.5mm 22VDC 27V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0774 Warystor C 22Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
13 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C330K
CNR
THT Automotive C D=10mm 4.1mm 7.5mm 26VDC 33V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0375 Warystor C 26Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
14 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C390K
CNR
THT Automotive C D=10mm 4.2mm 7.5mm 31VDC 39V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0584 Warystor C 31Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
15 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C470K
CNR
THT Automotive C D=10mm 4.5mm 7.5mm 38VDC 47V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0729 Warystor C 38Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
16 /cnr/d10l25.jpg CNR-10C680K
CNR
THT Automotive C D=10mm 5.1mm 7.5mm 56VDC 68V 5V 1500A 25J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  10000
5000
CNR0631 Warystor C 56Vdc 1500A 25J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
17 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C180K
CNR
THT Automotive C D=14mm 3.9mm 7.5mm 14VDC 18V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0502 Warystor C 14Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
18 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C220K
CNR
THT Automotive C D=14mm 4mm 7.5mm 18VDC 22V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0746 Warystor C 18Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
19 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C270K
CNR
THT Automotive C D=14mm 4.1mm 7.5mm 22VDC 27V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0497 Warystor C 22Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
20 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C330K
CNR
THT Automotive C D=14mm 4.2mm 7.5mm 26VDC 33V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0832 Warystor C 26Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
21 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C390K
CNR
THT Automotive C D=14mm 4.3mm 7.5mm 31VDC 39V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0684 Warystor C 31Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
22 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C470K
CNR
THT Automotive C D=14mm 4.6mm 7.5mm 38VDC 47V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0717 Warystor C 38Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
23 /cnr/d14l25.jpg CNR-14C680K
CNR
THT Automotive C D=14mm 5.2mm 7.5mm 56VDC 68V 10V 3000A 50J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  6000
3000
CNR0783 Warystor C 56Vdc 3000A 50J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
24 /cnr/d20l25.jpg CNR-20C180K
CNR
THT Automotive C D=20mm 4.1mm 7.5mm 14VDC 18V 20V 6000A 100J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  3000
1500
CNR0459 Warystor C 14Vdc 6000A 100J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
25 /cnr/d20l25.jpg CNR-20C220K
CNR
THT Automotive C D=20mm 4.3mm 7.5mm 18VDC 22V 20V 6000A 100J -40°C 85°C woreczek  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  3000
1500
CNR0715 Warystor C 18Vdc 6000A 100J RM7,5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-c_series.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 1 do 25 z 2325 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij