Capacitance tolerance
yci
Casing
4.0x5.2 (13)
4.0x5.3 (8)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.5 (1)
4.0x5.8 (33)
4x5 (18)
4x7 (40)
5.0x5.2 (11)
5.0x5.3 (5)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (54)
5x11 (175)
5x15 (8)
5x5 (22)
5x7 (55)
6.3x11 (172)
6.3x15 (21)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (16)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (29)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (59)
6.3x7.7 (63)
8.0x10.0 (35)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (16)
8x11 (36)
8x11.5 (168)
8x14 (12)
8x15 (65)
8x16 (21)
8x20 (81)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (33)
8x9 (8)
10x10 (45)
10x10.2 (53)
10x12.5 (152)
10x13 (12)
10x16 (186)
10x20 (174)
10x21 (12)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (64)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (26)
10x33 (11)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (17)
12.5x20 (151)
12.5x21 (3)
12.5x25 (134)
12.5x26 (5)
12.5x30 (58)
12.5x31 (2)
12.5x35 (45)
12.5x40 (13)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (5)
13x31 (1)
16x15 (21)
16x16 (2)
16x20 (46)
16x25 (118)
16x31.5 (84)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (34)
16x40 (16)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (17)
18x25 (31)
18x31.5 (39)
18x32 (2)
18x35 (7)
18x35.5 (42)
18x40 (40)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (11)
22x25 (51)
22x30 (76)
22x35 (65)
22x40 (58)
22x45 (44)
22x50 (30)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (18)
25x35 (18)
25x40 (20)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x20 (11)
25.4x25 (43)
25.4x30 (52)
25.4x35 (45)
25.4x40 (43)
25.4x45 (34)
25.4x50 (25)
25.4x54 (1)
25.4x60 (7)
30x15 (4)
30x20 (7)
30x25 (43)
30x30 (64)
30x35 (70)
30x40 (58)
30x45 (58)
30x50 (41)
30x60 (10)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (9)
35x25 (40)
35x30 (55)
35x35 (50)
35x40 (62)
35x45 (48)
35x50 (120)
35x55 (6)
35x60 (66)
35x65 (1)
35x70 (19)
35x80 (46)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (8)
40x61 (4)
40x70 (1)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (30)
50x115 (3)
50x120 (27)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (19)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (18)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (9)
76.5x105 (2)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (20)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (18)
76.5x170 (11)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x140 (20)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (14)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
yci
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (1)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
3.0mA (5)
4.0mA (9)
5.0mA (7)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (2)
11mA (4)
12mA (11)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (10)
16mA (9)
17mA (10)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (15)
20mA (7)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (10)
24mA (8)
24mA @120Hz (2)
25mA (12)
26mA (8)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (8)
29mA (8)
30mA (12)
31mA (7)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (8)
34mA @120Hz (1)
35mA (7)
36mA (6)
37mA (6)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (4)
39mA @120Hz (3)
40mA (17)
41mA (7)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (7)
44mA (6)
45mA (13)
46mA (3)
47mA (5)
48mA (14)
49mA (6)
50mA (14)
50mA @120Hz (1)
51mA (2)
52mA (3)
53mA (5)
55mA (16)
55mA @120Hz (1)
56mA (4)
58mA (1)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
63mA (3)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
67mA (1)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (25)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (1)
74mA @120Hz (1)
75mA (12)
75mA @120Hz (1)
76mA (2)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
80mA (33)
80mA @120Hz (1)
82mA (1)
82mA @120Hz (2)
83mA (3)
84mA (2)
85mA (25)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (1)
93mA @120Hz (1)
94mA @120Hz (1)
95mA (19)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (26)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
103mA @120Hz (1)
105mA (4)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (1)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (24)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (4)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (20)
130mA @100kHz (4)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (1)
139mA (1)
140mA (44)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (3)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (49)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (22)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (29)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
180mA (24)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (1)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (13)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (3)
208mA @120Hz (1)
210mA (18)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (35)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
239mA (2)
240mA (26)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
250mA (53)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (1)
252mA (4)
260mA (31)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (3)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (2)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (28)
300mA @120Hz (1)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (9)
320mA @100kHz (2)
321mA (1)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (9)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (16)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (12)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (2)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (22)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (5)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (7)
420mA @120Hz (1)
423mA (1)
424mA (1)
430mA (6)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (9)
440mA @120Hz (2)
450mA (61)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (21)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
478mA (1)
480mA (24)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (19)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (6)
511mA (1)
520mA (11)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (1)
530mA (9)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (21)
549mA @120Hz (1)
550mA (21)
550mA @120Hz (1)
555mA (1)
560mA (18)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (7)
575mA (3)
580mA (12)
585mA (3)
586mA (1)
590mA (8)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (50)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (10)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (20)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA @120Hz (3)
640mA (19)
646mA (6)
650mA (10)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (10)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (2)
670mA (27)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (2)
688mA @120Hz (1)
690mA (7)
690mA @100kHz (1)
700mA (22)
700mA @120Hz (1)
710mA (5)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (7)
720mA @100kHz (2)
724mA (3)
730mA (12)
740mA (7)
745mA (1)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (14)
760mA (18)
770mA (4)
770mA @120Hz (3)
780mA (8)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (19)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (8)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (6)
820mA (11)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (7)
836mA @120Hz (1)
840mA (9)
840mA @100kHz (1)
850mA (24)
850mA @120Hz (2)
860mA (11)
865mA (6)
870mA (4)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (15)
889mA (1)
890mA (8)
891mA (1)
891mA @120Hz (1)
900mA (18)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (10)
920mA (11)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (5)
935mA @120Hz (1)
940mA (5)
945mA (13)
950mA (12)
951mA (1)
960mA (9)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (6)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (11)
986mA (1)
990mA (14)
997mA (3)
1,854A (1)
1.00A (15)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (3)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (8)
1.03A (4)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (3)
1.045 (1)
1.05A (17)
1.06A (6)
1.07A (5)
1.071A (1)
1.08A (4)
1.083A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (21)
1.11A (12)
1.12A (12)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (5)
1.14A (5)
1.150A (1)
1.15A (9)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (12)
1.17A (6)
1.18A (4)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (6)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (21)
1.21A (14)
1.22A (5)
1.230A (1)
1.23A (6)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (4)
1.25A (17)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (7)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (8)
1.28A (10)
1.290A (1)
1.29A (13)
1.300A (1)
1.30A (10)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (7)
1.320A (1)
1.32A (7)
1.330A (1)
1.33A (18)
1.34 (1)
1.34A (1)
1.35A (6)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (5)
1.370A (1)
1.37A (5)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (8)
1.390A (2)
1.39A (5)
1.400A (1)
1.40A (23)
1.41A (7)
1.42A (7)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (11)
1.44A (7)
1.45A (15)
1.452A (6)
1.46A (8)
1.47A (9)
1.48A (7)
1.49A (11)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (28)
1.51A (9)
1.52A (7)
1.53A (5)
1.54A (5)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (5)
1.56A (4)
1.57A (9)
1.580A (1)
1.58A (8)
1.590A (1)
1.59A (6)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (18)
1.61A (8)
1.611A (1)
1.62A (6)
1.626A (1)
1.63A (9)
1.64A (3)
1.65A (21)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (7)
1.67A (8)
1.68A (10)
1.69A (9)
1.700A (7)
1.70A (14)
1.71A (4)
1.712A (1)
1.72A (10)
1.725A (1)
1.73A (8)
1.74A (9)
1.750A (2)
1.75A (6)
1.76A (15)
1.77A (5)
1.78A (3)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (9)
1.81A (3)
1.820A (6)
1.82A (9)
1.83A (3)
1.84A (5)
1.85A (14)
1.86A (8)
1.870A (1)
1.87A (11)
1.88A (9)
1.89A (6)
1.900A (1)
1.90A (16)
1.91A (13)
1.93A (3)
1.938A (1)
1.94A (14)
1.950A (1)
1.95A (6)
1.96A (26)
1.97A (10)
1.98A (5)
1.990A (1)
1.99A (11)
2.000A (3)
2.00A (15)
2.01A (6)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (8)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (4)
2.07A (1)
2.08A (5)
2.09A (9)
2.10A (9)
2.11A (5)
2.115A (1)
2.12A (5)
2.13A (5)
2.14A (11)
2.150A (5)
2.15A (11)
2.16A (3)
2.17A (6)
2.18A (5)
2.19A (10)
2.200A (6)
2.20A (13)
2.21A (8)
2.22A (4)
2.23A (11)
2.24A (4)
2.250A (1)
2.25A (21)
2.26A (10)
2.27A (10)
2.28A (4)
2.29A (1)
2.300A (5)
2.30A (12)
2.304A (1)
2.31A (4)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (5)
2.35A (3)
2.360A (5)
2.36A (6)
2.37A (5)
2.38A (2)
2.39A (7)
2.400A (3)
2.40A (13)
2.410A (2)
2.41A (11)
2.42A (7)
2.43A (6)
2.44A (4)
2.45A (2)
2.46A (5)
2.47A (3)
2.48A (15)
2.49A (1)
2.500A (1)
2.50A (23)
2.51A (5)
2.52A (3)
2.53A (15)
2.54A (5)
2.550A (2)
2.55A (14)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (5)
2.57A (6)
2.58A (3)
2.59A (2)
2.600A (5)
2.60A (11)
2.61A (1)
2.62A (4)
2.63A (2)
2.64A (4)
2.65A (9)
2.66A (4)
2.68A (2)
2.686A (1)
2.69A (2)
2.700A (2)
2.70A (17)
2.71A (4)
2.72A (3)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (7)
2.75A (10)
2.76A (2)
2.770A (6)
2.77A (9)
2.780A (1)
2.78A (5)
2.79A (4)
2.800A (7)
2.80A (11)
2.81A (3)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (13)
2.87A (7)
2.88A (11)
2.89A (3)
2.90A (23)
2.91A (2)
2.92A (6)
2.93A (7)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.95A (2)
2.960A (1)
2.96A (8)
2.97A (6)
2.98A (1)
2.99A (3)
3.000A (6)
3.00A (12)
3.010A (1)
3.01A (6)
3.02A (4)
3.03A (2)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (5)
3.06A (4)
3.07A (2)
3.08A (3)
3.09A (5)
3.10A (7)
3.11A (4)
3.12A (2)
3.13A (5)
3.140A (6)
3.14A (7)
3.15A (6)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (4)
3.200A (3)
3.20A (4)
3.201A (1)
3.21A (4)
3.22A (4)
3.23A (5)
3.24A (4)
3.25A (12)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (5)
3.28A (3)
3.290A (5)
3.29A (6)
3.30A (11)
3.31A (5)
3.32A (3)
3.33A (2)
3.34A (3)
3.35A (6)
3.36A (5)
3.37A (1)
3.38A (3)
3.39A (2)
3.400A (6)
3.40A (14)
3.42A (3)
3.43A (3)
3.44A (1)
3.45A (13)
3.460A (6)
3.46A (3)
3.47A (2)
3.48A (3)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (14)
3.510A (1)
3.51A (2)
3.52A (3)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.55A (2)
3.56A (2)
3.57A (5)
3.58A (2)
3.60A (13)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (10)
3.635A (1)
3.64A (2)
3.65A (4)
3.66A (3)
3.67A (3)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.70A (5)
3.71A (2)
3.72A (7)
3.74A (1)
3.75A (1)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.78A (1)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (9)
3.81A (6)
3.82A (3)
3.83A (2)
3.84A (2)
3.85A (4)
3.86A (4)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (6)
3.95A (3)
3.96A (1)
3.97A (1)
3.98A (6)
4.000A (1)
4.00A (6)
4.01A (1)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.04A (4)
4.05A (4)
4.06A (3)
4.07A (2)
4.08A (5)
4.09A (1)
4.10A (4)
4.11A (1)
4.12A (1)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (10)
4.21A (1)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (5)
4.27A (4)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (2)
4.32A (2)
4.33A (1)
4.36A (2)
4.37A (3)
4.40A (2)
4.41A (1)
4.42A (1)
4.45A (1)
4.46A (2)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (8)
4.52A (1)
4.54A (1)
4.56A (2)
4.58A (1)
4.60A (7)
4.63A (2)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (6)
4.72A (2)
4.73A (1)
4.76A (2)
4.78A (2)
4.79A (3)
4.80A (2)
4.81A (2)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (5)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.93A (1)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (1)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (3)
5.0A (1)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.07A (1)
5.10A (7)
5.11A (2)
5.12A (1)
5.15A (3)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.20A (4)
5.21A (2)
5.24A (1)
5.29A (1)
5.30A (8)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.43A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (1)
5.49A (4)
5.50A (4)
5.54A (1)
5.57A (2)
5.58A (1)
5.60A (2)
5.65A (1)
5.70A (5)
5.75A (1)
5.80A (5)
5.87A (2)
5.89A (1)
5.90A (3)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (1)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (4)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (1)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (6)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (4)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (2)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.72A (1)
6.75A (1)
6.76A (1)
6.79A (2)
6.80A (3)
6.89A (2)
6.90A (6)
6.94A (1)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (2)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (3)
7.22A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.60A (2)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.70A (4)
7.73A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.26A (1)
8.30A (3)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.15A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (2)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (2)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.86A (1)
9.90A (3)
10.00A (6)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.02A (1)
11.10A (2)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (4)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (1)
11.9A (1)
12.00A (2)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (5)
13.1A (1)
13.20A (2)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (3)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (2)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (2)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (2)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (4)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (4)
15.2A (1)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (3)
16.5A (2)
16.60A (2)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (2)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (3)
19.00A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (2)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (2)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (2)
21.0A (1)
21.10A (3)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (2)
21.7A (1)
21.80A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (2)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (2)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (2)
28.50A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
yci
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (13)
13mΩ (35)
14mΩ (7)
15mΩ (39)
16mΩ (18)
17mΩ (33)
18mΩ (49)
19mΩ (51)
20mΩ (51)
21mΩ (50)
22mΩ (24)
23mΩ (28)
24mΩ (18)
25mΩ (22)
26mΩ (14)
27mΩ (23)
28mΩ (39)
29mΩ (19)
30mΩ (20)
31mΩ (20)
32mΩ (14)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (9)
36mΩ (22)
37mΩ (3)
38mΩ (22)
39mΩ (12)
40mΩ (22)
41mΩ (16)
42mΩ (25)
43mΩ (5)
44mΩ (2)
45mΩ (16)
46mΩ (12)
47mΩ (9)
48mΩ (4)
49mΩ (11)
50mΩ (9)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (16)
54mΩ (2)
55mΩ (7)
56mΩ (22)
57mΩ (3)
58mΩ (2)
59mΩ (7)
60mΩ (22)
61mΩ (6)
62mΩ (8)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (11)
70mΩ (4)
72mΩ (13)
73mΩ (2)
74mΩ (4)
75mΩ (5)
76mΩ (4)
77mΩ (1)
80mΩ (25)
81mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (11)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (9)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (4)
94mΩ (14)
95mΩ (4)
96mΩ (2)
99mΩ (1)
100mΩ (10)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (6)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (10)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (26)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (9)
144mΩ (1)
150mΩ (25)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (25)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (45)
172mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (9)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (7)
210mΩ (1)
220mΩ (25)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (15)
254mΩ (1)
260mΩ (2)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (2)
283mΩ (5)
292mΩ (2)
300mΩ (30)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (26)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (18)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (12)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
450mΩ (1)
453mΩ (6)
460mΩ (3)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (18)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (7)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (46)
710mΩ (2)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (19)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (5)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (8)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (13)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (8)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (6)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (4)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (1)
4.0Ω (1)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
yci
 
Рядки для відображення    Позиції 151 до 175 з 5676 <<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  +10  >>
Означення виробника
Виробник
Індекс Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Наявність Ціна без ПДВ MOQ
151 BXJ25VC1000MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 1000µF 25V 20% 12.5x13.5 5000h 1.10A 60mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   400 pcs
 
1,007200 PLN   200
SMY0437 Electrolytic Capacitor, BXJ 1000uF-25V /12.5x13.5/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
152 /_obudowy/10x10-smd.jpg BXJ6.3VC1500MJ10TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 1500µF 6.3V 20% 10x10 5000h 850mA 80mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 
from 2018-10-12:
   1 500 pcs
0,594100 PLN  500
SMY0438 Electrolytic Capacitor, BXJ 1500uF-6.3V /10x10/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/10x10-smd.jpg CDM152M0JG10W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 1500µF 6.3V 20% 10x10.2 5000h 670mA 90mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 
from 2018-10-24:
   4 000 pcs
0,659000 PLN  500
JAM1519 Electrolytic Capacitor, CD 1500uF-6.3V /10x10.2/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
153 BXJ10VC1500MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 1500µF 10V 20% 12.5x13.5 5000h 1.10A 60mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,984600 PLN  200
SMY0439 Electrolytic Capacitor, BXJ 1500uF-10V /12.5x13.5/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
154 BXJ6.3VC2200MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 2200µF 6.3V 20% 12.5x13.5 5000h 1.10A 60mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,984600 PLN  200
SMY0440 Electrolytic Capacitor, BXJ 2200uF-6.3V /12.5x13.5/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> BXJ10VC2200MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 2200µF 10V 20% 12.5x13.5 5000h 1.10A 60mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,984600 PLN  200
SMY0441 Electrolytic Capacitor, BXJ 2200uF-10V /12.5x13.5/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
155 BXJ10VC2200MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 2200µF 10V 20% 12.5x13.5 5000h 1.10A 60mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,984600 PLN  200
SMY0441 Electrolytic Capacitor, BXJ 2200uF-10V /12.5x13.5/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
156 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM4R7M1HD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 4.7µF 50V 20% 5.0x5.8 2000h 85mA 1.52Ω -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1899 Electrolytic Capacitor, CD 4.7uF-50V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
157 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM100M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 10µF 35V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   6 000 pcs
 
0,160000 PLN   1000
JAM1368 Electrolytic Capacitor, CD 10uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CJM100M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CJ 10µF 35V 20% 5.0x5.4 5000h 95mA 2.20Ω -55/+105°C Tape and Reel on stock:   9 000 pcs
 
0,164200 PLN   1000
JAM1238 Electrolytic Capacitor, CJ 10uF-35V /5x5.4/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /jam/cj.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CZM100M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 10µF 35V 20% 5.0x5.8 3000h 95mA 1.30Ω -40/+105°C Tape and Reel on stock:   20 000 pcs
 
0,160000 PLN   1000
JAM1084 Electrolytic Capacitor, CZ 10uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
158 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM100M1HE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 10µF 50V 20% 6.3x5.8 2000h 165mA 880mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1900 Electrolytic Capacitor, CD 10uF-50V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
159 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1CD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 16V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1901 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-16V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1ED05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 25V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,160000 PLN  1000
JAM1367 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-25V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 35V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1902 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
160 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1ED05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 25V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,160000 PLN  1000
JAM1367 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-25V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1CD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 16V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1901 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-16V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CJM220M1ED05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CJ 22µF 25V 20% 5.0x5.4 5000h 95mA 2.20Ω -55/+105°C Tape and Reel on stock:   9 000 pcs
 
0,164200 PLN   1000
JAM1239 Electrolytic Capacitor, CJ 22uF-25V /5x5.4/ SMD 105C, Low Impedance, 5000h /jam/cj.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CZM220M1ED05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 22µF 25V 20% 5.0x5.8 3000h 95mA 1.30Ω -40/+105°C Tape and Reel on stock:   39 000 pcs
 
0,153500 PLN   1000
JAM1085 Electrolytic Capacitor, CZ 22uF-25V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf /jam/czm220m1ed05w.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CZM220M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 22µF 35V 20% 5.0x5.8 3000h 140mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   27 000 pcs
 
0,153500 PLN   1000
JAM1089 Electrolytic Capacitor, CZ 22uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
161 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM220M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 35V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1902 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg BXJ35VC22ME61TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 22µF 35V 20% 5.0x5.8 2000h 160mA 700mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0713 Electrolytic Capacitor, BXJ 22uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg CZM220M1VD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 22µF 35V 20% 5.0x5.8 3000h 140mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   27 000 pcs
 
0,153500 PLN   1000
JAM1089 Electrolytic Capacitor, CZ 22uF-35V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
162 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM220M1HE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 22µF 50V 20% 6.3x5.8 2000h 165mA 880mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1903 Electrolytic Capacitor, CD 22uF-50V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
163 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM330M1AD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 10V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1898 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-10V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
164 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM330M1CE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 16V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1904 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM330M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1905 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
165 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM330M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1905 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ25VC33MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 33µF 25V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   1 000 pcs
 
0,163900 PLN   1000
SMY0620 Electrolytic Capacitor, BXJ 33uF-25V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
166 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM330M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 35V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1906 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-35V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
167 /_obudowy/6x7-smd.jpg CDM330M1HE07W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 33µF 50V 20% 6.3x7.7 2000h 185mA 680mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,269000 PLN  1000
JAM1907 Electrolytic Capacitor, CD 33uF-50V /6.3x7.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
168 /_obudowy/5x5-smd.jpg CDM470M0JD05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 6.3V 20% 5.0x5.8 2000h 150mA 760mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,144700 PLN  1000
JAM1908 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-6.3V /5x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/5x5-smd.jpg BXJ6.3VC47ME56TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 47µF 6.3V 20% 5.0x5.3 2000h 155mA 800mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0711 Electrolytic Capacitor, BXJ 47uF-6.3V /5x5.3/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
169 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1AE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 10V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1909 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-10V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ10VC47MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 47µF 10V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0722 Electrolytic Capacitor, BXJ 47uF-10V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1CE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 16V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1910 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1911 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
170 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1CE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 16V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1910 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ16VC47MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 47µF 16V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,163900 PLN  1000
SMY0622 Electrolytic Capacitor, BXJ 47uF-16V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1911 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CZM470M1CE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 47µF 16V 20% 6.3x5.8 3000h 140mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1099 Electrolytic Capacitor, CZ 47uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
171 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1911 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CZM470M1EE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 47µF 25V 20% 6.3x5.8 3000h 230mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   2 800 pcs
 
0,218000 PLN   1000
JAM1091 Electrolytic Capacitor, CZ 47uF-25V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
172 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM470M1VE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 35V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   6 000 pcs
 
0,218000 PLN   1000
JAM1369 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-35V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ35VC47MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 47µF 35V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   6 000 pcs
 
0,174200 PLN   1000
SMY0624 Electrolytic Capacitor, BXJ 47uF-35V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x7-smd.jpg CZM470M1VE07W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 47µF 35V 20% 6.3x7.7 3000h 230mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   7 000 pcs
 
from 2018-10-05:
   17 000 pcs
0,229300 PLN   1000
JAM1092 Electrolytic Capacitor, CZ 47uF-35V /6.3x7.7/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
173 /_obudowy/6x7-smd.jpg CDM470M1HE07W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 47µF 50V 20% 6.3x7.7 2000h 185mA 680mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,269000 PLN  1000
JAM1370 Electrolytic Capacitor, CD 47uF-50V /6.3x7.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x7-smd.jpg CZM470M1HE07W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 47µF 50V 20% 6.3x7.7 3000h 100mA 1.60Ω -40/+105°C Tape and Reel on stock:   4 000 pcs
 
from 2018-10-24:
   14 000 pcs
0,276100 PLN   1000
JAM1093 Electrolytic Capacitor, CZ 47uF-50V /6.3x7.7/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
174 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM101M0JE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 100µF 6.3V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,197200 PLN  1000
JAM1913 Electrolytic Capacitor, CD 100uF-6.3V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ6.3VC100MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 100µF 6.3V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0727 Electrolytic Capacitor, BXJ 100uF-6.3V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM101M1AE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 100µF 10V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   100 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,218000 PLN   1000
JAM1371 Electrolytic Capacitor, CD 100uF-10V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg VCD107M016S0ANE01L
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 100µF 16V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 
from 2018-07-31:
from 2018-10-24:
   24 100 pcs
44 100 pcs
0,218000 PLN  1000
JAM1372 Electrolytic Capacitor, CD 100uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
175 /_obudowy/6x5-smd.jpg CDM101M1AE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 100µF 10V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   100 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,218000 PLN   1000
JAM1371 Electrolytic Capacitor, CD 100uF-10V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg BXJ10VC100MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 100µF 10V 20% 6.3x5.7 2000h 240mA 360mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0728 Electrolytic Capacitor, BXJ 100uF-10V /6.3x5.7/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /smy/bxj_smd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg VCD107M016S0ANE01L
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 100µF 16V 20% 6.3x5.8 2000h 230mA 440mΩ -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 
from 2018-07-31:
from 2018-10-24:
   24 100 pcs
44 100 pcs
0,218000 PLN  1000
JAM1372 Electrolytic Capacitor, CD 100uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 2000h /jam/cd.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x7-smd.jpg CJM101M1CE07W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CJ 100µF 16V 20% 6.3x7.7 5000h 140mA 1.10Ω -55/+105°C Tape and Reel on stock:   0 pcs
 

by special order
0,259400 PLN  1000
JAM1243 Electrolytic Capacitor, CJ 100uF-16V /6.3x7.7/ SMD 105C, 5000h /jam/cj.pdf товар відповідає директиві RoHS
>> /_obudowy/6x5-smd.jpg CZM101M1CE05W
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CZ 100µF 16V 20% 6.3x5.8 3000h 140mA 700mΩ -40/+105°C Tape and Reel on stock:   7 000 pcs
 
from 2018-10-24:
   17 000 pcs
0,182200 PLN   1000
JAM1086 Electrolytic Capacitor, CZ 100uF-16V /6.3x5.8/ SMD 105C, Low Impedance, 3000h /jam/cz.pdf товар відповідає директиві RoHS
Рядки для відображення    Позиції 151 до 175 з 5676 <<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  +10  >>