Capacitance tolerance
yci
Casing
4.0x5.2 (18)
4.0x5.3 (8)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.8 (36)
4x5 (18)
4x7 (58)
5.0x5.2 (17)
5.0x5.3 (6)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (57)
5x11 (232)
5x15 (15)
5x5 (22)
5x7 (68)
6.3x11 (197)
6.3x15 (32)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (18)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (39)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (76)
6.3x7.7 (68)
8.0x10.0 (51)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (18)
8x11 (34)
8x11.5 (200)
8x14 (12)
8x15 (82)
8x16 (21)
8x20 (99)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (40)
8x9 (8)
10x10 (56)
10x10.2 (53)
10x12.5 (176)
10x13 (12)
10x16 (213)
10x20 (199)
10x21 (11)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (78)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (28)
10x33 (12)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (19)
12.5x20 (161)
12.5x21 (3)
12.5x25 (141)
12.5x26 (5)
12.5x30 (63)
12.5x31 (2)
12.5x35 (51)
12.5x40 (15)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (4)
13x31 (1)
16x15 (17)
16x16 (2)
16x20 (60)
16x25 (127)
16x31.5 (91)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (35)
16x40 (18)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (21)
18x25 (35)
18x30 (1)
18x31.5 (41)
18x32 (2)
18x35 (6)
18x35.5 (48)
18x40 (42)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (11)
22x25 (56)
22x30 (81)
22x35 (70)
22x40 (65)
22x45 (51)
22x50 (36)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (17)
25x35 (18)
25x40 (19)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x20 (17)
25.4x25 (56)
25.4x30 (67)
25.4x35 (56)
25.4x40 (55)
25.4x45 (39)
25.4x50 (36)
25.4x54 (1)
25.4x60 (7)
30x15 (4)
30x20 (13)
30x25 (62)
30x30 (76)
30x35 (82)
30x40 (70)
30x45 (67)
30x50 (47)
30x60 (11)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (16)
35x25 (53)
35x30 (73)
35x35 (59)
35x40 (70)
35x45 (56)
35x50 (130)
35x55 (7)
35x60 (69)
35x65 (2)
35x70 (20)
35x80 (47)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (8)
40x61 (4)
40x70 (3)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (30)
50x115 (3)
50x120 (27)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (19)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (18)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (9)
76.5x105 (2)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (20)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (19)
76.5x170 (11)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x140 (20)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (15)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
yci
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (2)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
2.9mA (1)
3.0mA (5)
3.5mA (1)
4.0mA (9)
5.0mA (8)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
7.1mA (1)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (3)
11mA (4)
12mA (12)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (11)
16mA (9)
17mA (11)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (16)
20mA (9)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (14)
24mA (9)
24mA @120Hz (2)
25mA (13)
26mA (9)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (13)
29mA (8)
30mA (15)
31mA (8)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (10)
34mA @120Hz (1)
35mA (8)
36mA (6)
37mA (7)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (7)
39mA @120Hz (3)
40mA (21)
41mA (9)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (9)
44mA (6)
45mA (12)
45mA @120Hz (2)
46mA (3)
47mA (8)
48mA (14)
49mA (6)
50mA (15)
50mA @120Hz (1)
51mA (3)
52mA (3)
53mA (9)
54mA (2)
55mA (17)
55mA @120Hz (1)
56mA (6)
57mA (1)
58mA (2)
59mA (1)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
61mA (1)
62mA (1)
63mA (5)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
66mA (2)
67mA (2)
68mA (2)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (26)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (2)
74mA @120Hz (1)
75mA (11)
75mA @120Hz (1)
76mA (3)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
78mA (1)
80mA (35)
80mA @120Hz (1)
82mA (2)
82mA @120Hz (2)
83mA (4)
84mA (2)
85mA (25)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (2)
93mA @120Hz (1)
94mA (2)
94mA @120Hz (1)
95mA (20)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (28)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
102mA (1)
103mA (2)
103mA @120Hz (1)
105mA (5)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (2)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (31)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (5)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (20)
130mA @100kHz (4)
132mA (1)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (2)
137mA (1)
139mA (1)
140mA (45)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (4)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (48)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (25)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (28)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
171mA (1)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
177mA (1)
180mA (24)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (2)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (19)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (4)
208mA @120Hz (1)
210mA (21)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (38)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
238mA (1)
239mA (2)
240mA (29)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
248mA (1)
250mA (63)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (2)
252mA (4)
260mA (31)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (4)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (3)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (37)
300mA @120Hz (1)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (10)
320mA @100kHz (2)
321mA (2)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (13)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (19)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (13)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (3)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (23)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (7)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (9)
420mA @120Hz (1)
423mA (2)
424mA (1)
430mA (8)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (8)
440mA @120Hz (2)
450mA (66)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (21)
462mA (1)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
473mA (1)
478mA (1)
480mA (29)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (25)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (6)
511mA (1)
520mA (12)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (2)
530mA (9)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (22)
549mA @120Hz (1)
550mA (22)
550mA @120Hz (1)
555mA (2)
560mA (20)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (8)
575mA (3)
580mA (12)
585mA (3)
586mA (2)
590mA (8)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (55)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (11)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (27)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA (1)
638mA @120Hz (3)
640mA (21)
646mA (10)
650mA (11)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (9)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (3)
670mA (31)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (3)
688mA @120Hz (1)
690mA (7)
690mA @100kHz (1)
691mA (1)
700mA (26)
700mA @120Hz (1)
710mA (8)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (11)
720mA @100kHz (2)
724mA (5)
725mA (1)
730mA (15)
735mA (1)
740mA (8)
745mA (2)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (15)
760mA (25)
770mA (5)
770mA @120Hz (3)
780mA (10)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (20)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (10)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (7)
820mA (11)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (7)
836mA @120Hz (1)
840mA (11)
840mA @100kHz (1)
850mA (40)
850mA @120Hz (2)
860mA (15)
861mA (1)
865mA (8)
870mA (5)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (16)
889mA (1)
890mA (9)
891mA (2)
891mA @120Hz (1)
900mA (19)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (12)
920mA (13)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (5)
935mA @120Hz (1)
940mA (7)
945mA (16)
950mA (15)
951mA (1)
960mA (10)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (9)
975mA (1)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (12)
986mA (1)
990mA (15)
997mA (3)
998mA (1)
1,854A (1)
1.00A (15)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (5)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (10)
1.03A (6)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (7)
1.045 (1)
1.05A (23)
1.06A (6)
1.07A (7)
1.071A (1)
1.08A (4)
1.083A (1)
1.087A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (22)
1.11A (12)
1.12A (14)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (8)
1.14A (6)
1.150A (1)
1.15A (13)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (14)
1.17A (8)
1.180A (1)
1.18A (4)
1.182A (1)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (16)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (31)
1.21A (18)
1.22A (8)
1.230A (1)
1.23A (8)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (7)
1.25A (21)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (11)
1.262A (1)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (11)
1.28A (11)
1.290A (1)
1.29A (14)
1.300A (1)
1.30A (10)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (8)
1.320A (1)
1.32A (7)
1.330A (1)
1.33A (24)
1.34 (1)
1.34A (5)
1.35A (7)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (15)
1.370A (1)
1.37A (8)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (8)
1.390A (2)
1.39A (9)
1.400A (1)
1.40A (24)
1.41A (7)
1.411A (1)
1.413A (1)
1.42A (8)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (23)
1.44A (11)
1.45A (15)
1.452A (6)
1.458A (1)
1.46A (9)
1.47A (10)
1.48A (7)
1.49A (12)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (32)
1.51A (11)
1.52A (10)
1.53A (7)
1.54A (7)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (8)
1.56A (3)
1.57A (12)
1.580A (1)
1.58A (10)
1.586A (1)
1.590A (1)
1.59A (6)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (26)
1.61A (7)
1.611A (1)
1.62A (7)
1.621A (1)
1.626A (1)
1.63A (11)
1.64A (4)
1.65A (22)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (9)
1.67A (11)
1.678A (1)
1.68A (14)
1.69A (12)
1.700A (11)
1.70A (18)
1.71A (5)
1.712A (1)
1.72A (14)
1.725A (1)
1.73A (8)
1.74A (10)
1.750A (2)
1.75A (11)
1.76A (16)
1.77A (5)
1.776A (1)
1.780A (1)
1.78A (3)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (13)
1.81A (3)
1.820A (6)
1.82A (12)
1.83A (4)
1.84A (6)
1.85A (17)
1.86A (8)
1.870A (1)
1.87A (14)
1.88A (10)
1.89A (6)
1.900A (1)
1.90A (18)
1.91A (17)
1.92A (1)
1.93A (5)
1.938A (1)
1.94A (14)
1.950A (1)
1.95A (10)
1.96A (30)
1.97A (10)
1.98A (5)
1.990A (1)
1.99A (12)
2.000A (3)
2.00A (13)
2.01A (7)
2.016A (1)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (13)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (6)
2.07A (3)
2.08A (6)
2.09A (8)
2.10A (11)
2.11A (6)
2.115A (1)
2.120A (1)
2.12A (4)
2.13A (5)
2.134A (1)
2.14A (12)
2.150A (5)
2.15A (14)
2.16A (5)
2.17A (7)
2.18A (7)
2.19A (10)
2.200A (6)
2.20A (18)
2.21A (9)
2.22A (5)
2.23A (12)
2.24A (6)
2.250A (1)
2.25A (23)
2.26A (12)
2.27A (13)
2.28A (5)
2.29A (4)
2.300A (5)
2.30A (15)
2.304A (1)
2.31A (5)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (6)
2.35A (3)
2.360A (5)
2.36A (8)
2.37A (5)
2.38A (3)
2.39A (7)
2.400A (3)
2.40A (15)
2.410A (2)
2.41A (13)
2.42A (7)
2.43A (8)
2.44A (6)
2.45A (2)
2.46A (6)
2.47A (5)
2.48A (19)
2.49A (2)
2.500A (1)
2.50A (26)
2.51A (7)
2.52A (5)
2.53A (15)
2.54A (4)
2.550A (2)
2.55A (16)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (5)
2.57A (8)
2.58A (3)
2.59A (5)
2.600A (5)
2.60A (17)
2.61A (1)
2.62A (3)
2.63A (3)
2.64A (4)
2.65A (10)
2.66A (5)
2.68A (2)
2.686A (1)
2.69A (4)
2.700A (2)
2.70A (17)
2.71A (3)
2.72A (3)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (7)
2.75A (10)
2.76 (1)
2.76A (4)
2.770A (6)
2.77A (10)
2.780A (1)
2.78A (5)
2.79A (4)
2.800A (7)
2.80A (17)
2.81A (3)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (20)
2.87A (8)
2.88A (11)
2.89A (4)
2.90A (26)
2.91A (3)
2.92A (6)
2.93A (7)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.95A (2)
2.960A (1)
2.96A (9)
2.97A (6)
2.98A (1)
2.99A (3)
3.000A (6)
3.00A (15)
3.010A (1)
3.01A (7)
3.02A (4)
3.03A (2)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (7)
3.06A (4)
3.07A (3)
3.08A (3)
3.09A (5)
3.10A (7)
3.11A (4)
3.12A (2)
3.13A (5)
3.140A (6)
3.14A (7)
3.15A (6)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (4)
3.200A (3)
3.20A (3)
3.201A (1)
3.21A (3)
3.22A (4)
3.23A (6)
3.24A (4)
3.25A (19)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (11)
3.28A (3)
3.290A (5)
3.29A (6)
3.30A (13)
3.31A (5)
3.32A (4)
3.33A (2)
3.34A (4)
3.35A (6)
3.36A (5)
3.37A (2)
3.38A (5)
3.39A (2)
3.400A (6)
3.40A (15)
3.41A (1)
3.42A (3)
3.43A (3)
3.44A (1)
3.45A (16)
3.460A (6)
3.46A (3)
3.47A (1)
3.48A (3)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (15)
3.510A (1)
3.51A (5)
3.52A (4)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.55A (2)
3.56A (2)
3.57A (8)
3.58A (2)
3.60A (16)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (14)
3.635A (1)
3.64A (2)
3.65A (8)
3.66A (3)
3.67A (3)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.70A (5)
3.71A (2)
3.72A (7)
3.73A (1)
3.74A (1)
3.75A (2)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.78A (2)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (8)
3.81A (7)
3.82A (4)
3.83A (2)
3.84A (2)
3.85A (4)
3.86A (5)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (6)
3.94A (1)
3.95A (2)
3.96A (1)
3.97A (1)
3.98A (6)
4.000A (1)
4.00A (6)
4.01A (2)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.04A (4)
4.05A (4)
4.06A (3)
4.07A (3)
4.08A (5)
4.09A (1)
4.10A (4)
4.11A (1)
4.12A (2)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (10)
4.21A (1)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (4)
4.27A (4)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (3)
4.32A (3)
4.33A (1)
4.36A (1)
4.37A (3)
4.40A (2)
4.41A (1)
4.42A (1)
4.45A (2)
4.46A (3)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (7)
4.52A (1)
4.54A (1)
4.56A (2)
4.60A (7)
4.63A (2)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (6)
4.72A (3)
4.73A (1)
4.76A (1)
4.78A (4)
4.79A (3)
4.80A (3)
4.81A (3)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (5)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (2)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (2)
5.0A (1)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.10A (7)
5.11A (2)
5.12A (1)
5.15A (3)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.20A (4)
5.21A (2)
5.24A (1)
5.29A (1)
5.30A (8)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.43A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (2)
5.49A (3)
5.50A (4)
5.54A (1)
5.57A (2)
5.58A (2)
5.60A (2)
5.70A (5)
5.75A (2)
5.80A (5)
5.87A (1)
5.89A (1)
5.90A (4)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (1)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (4)
6.12A (1)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (2)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (6)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (4)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (1)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.75A (1)
6.76A (2)
6.79A (1)
6.80A (3)
6.89A (2)
6.90A (6)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (2)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.16A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (3)
7.22A (1)
7.26A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.38A (1)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.60A (2)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.70A (5)
7.73A (1)
7.79A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.30A (3)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.43A (1)
8.50A (3)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.78A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (2)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (3)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.90A (3)
10.00A (6)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.10A (2)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (4)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (1)
11.9A (1)
12.00A (2)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (5)
13.1A (1)
13.20A (2)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (3)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (2)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (2)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (2)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (4)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (4)
15.2A (1)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (3)
16.5A (2)
16.60A (2)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (2)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (3)
19.00A (1)
19.0A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (3)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (2)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (2)
21.0A (1)
21.10A (3)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (2)
21.7A (1)
21.80A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (2)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (2)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (2)
28.50A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
yci
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (24)
13mΩ (41)
14mΩ (7)
15mΩ (44)
16mΩ (23)
17mΩ (38)
18mΩ (51)
19mΩ (60)
20mΩ (51)
21mΩ (54)
22mΩ (24)
23mΩ (31)
24mΩ (21)
25mΩ (27)
26mΩ (17)
27mΩ (31)
28mΩ (47)
29mΩ (23)
30mΩ (27)
31mΩ (21)
32mΩ (20)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (12)
36mΩ (26)
37mΩ (3)
38mΩ (33)
39mΩ (13)
40mΩ (22)
41mΩ (18)
42mΩ (28)
43mΩ (6)
44mΩ (2)
45mΩ (21)
46mΩ (16)
47mΩ (11)
48mΩ (7)
49mΩ (11)
50mΩ (11)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (27)
54mΩ (2)
55mΩ (8)
56mΩ (25)
57mΩ (3)
58mΩ (3)
59mΩ (13)
60mΩ (37)
61mΩ (6)
62mΩ (9)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (15)
70mΩ (5)
72mΩ (19)
73mΩ (2)
74mΩ (5)
75mΩ (9)
76mΩ (5)
77mΩ (1)
80mΩ (43)
81mΩ (1)
82mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (18)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (11)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (3)
94mΩ (16)
95mΩ (4)
96mΩ (3)
99mΩ (1)
100mΩ (16)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (11)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (12)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (34)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (11)
144mΩ (1)
150mΩ (26)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (36)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (52)
172mΩ (1)
173mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (16)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (10)
210mΩ (1)
220mΩ (30)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (16)
254mΩ (1)
260mΩ (12)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (3)
283mΩ (5)
290mΩ (1)
292mΩ (2)
300mΩ (39)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (28)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (21)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (19)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
453mΩ (6)
460mΩ (4)
480mΩ (1)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (20)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (10)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (53)
710mΩ (3)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
850mΩ (3)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (21)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (7)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (17)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (14)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (9)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (13)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (5)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (3)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
yci
 
Рядки для відображення    Позиції 1101 до 1125 з 6439 <<  -10  <  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    >  +10  >>
Означення виробника
Виробник
Індекс Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Наявність Ціна без ПДВ MOQ
1101 NBC400VB120M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 120µF 400V 20% 18x40 7.5mm 12000h 1.003A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
4,631000 PLN  1000
SMY0893 Electrolytic Capacitor, NBC 120uF-400V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1102 NBC450VB120M16x50
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 120µF 450V 20% 16x50 7.5mm 12000h 850mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
4,885000 PLN  800
SMY0869 Electrolytic Capacitor, NBC 120uF-450V /16x50/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1103 NBC450VB120M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 120µF 450V 20% 18x40 7.5mm 12000h 850mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
5,022000 PLN  1000
SMY0894 Electrolytic Capacitor, NBC 120uF-450V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1104 NBC500VB120M18x50
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 120µF 500V 20% 18x50 7.5mm 12000h 920mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
6,847000 PLN  800
SMY0901 Electrolytic Capacitor, NBC 120uF-500V /18x50/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1105 NBC160VB150M16x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 150µF 160V 20% 16x25 7.5mm 12000h 825mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
1,972000 PLN  2000
SMY0857 Electrolytic Capacitor, NBC 150uF-160V /16x25/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1106 NBC200VB150M16x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 150µF 200V 20% 16x25 7.5mm 12000h 836mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,192000 PLN  2000
SMY0858 Electrolytic Capacitor, NBC 150uF-200V /16x25/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1107 NBC250VB150M18x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 150µF 250V 20% 18x25 7.5mm 12000h 902mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1600
SMY1439 Electrolytic Capacitor, NBC 150uF-250V /18x25/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1108 NBC350VB150M18x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 150µF 350V 20% 18x35.5 7.5mm 12000h 1.036A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,790000 PLN  1000
SMY0890 Electrolytic Capacitor, NBC 150uF-350V /18x35.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1109 NBC400VB150M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 150µF 400V 20% 18x40 7.5mm 12000h 1.122A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
4,850000 PLN  1000
SMY0895 Electrolytic Capacitor, NBC 150uF-400V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1110 NBC160VB180M16x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 160V 20% 16x25 7.5mm 12000h 891mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
1,981000 PLN  2000
SMY0859 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-160V /16x25/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1111 /smy/16x31.5-d.blue.jpg NBC200VB180M16x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 200V 20% 16x31.5 7.5mm 12000h 935mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,241000 PLN  1600
SMY0861 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-200V /16x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1112 /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC250VB180M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 250V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.012A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,382000 PLN  1000
SMY0881 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-250V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1113 NBC350VB180M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 350V 20% 18x40 7.5mm 12000h 1.155A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,954000 PLN  1000
SMY0896 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-350V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1114 NBC400VB180M18x45
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 400V 20% 18x45 7.5mm 12000h 1.188A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
6,847000 PLN  800
SMY0900 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-400V /18x45/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1115 NBC400VB180M20x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 180µF 400V 20% 20x40 7.5mm 12000h 1.188A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
6,887000 PLN  640
SMY0903 Electrolytic Capacitor, NBC 180uF-400V /20x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1116 /smy/16x31.5-d.blue.jpg NBC160VB220M16x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 220µF 160V 20% 16x31.5 7.5mm 12000h 968mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
1,998000 PLN  1600
SMY0862 Electrolytic Capacitor, NBC 220uF-160V /16x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1117 NBC160VB220M18x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 220µF 160V 20% 18x25 7.5mm 12000h 968mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,486000 PLN  1600
SMY0874 Electrolytic Capacitor, NBC 220uF-160V /18x25/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1118 /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC200VB220M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 220µF 200V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.100A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,730000 PLN  1000
SMY0882 Electrolytic Capacitor, NBC 220uF-200V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC250VB220M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 220µF 250V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.100A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,463000 PLN  1000
SMY0883 Electrolytic Capacitor, NBC 220uF-250V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1119 /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC250VB220M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 220µF 250V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.100A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,463000 PLN  1000
SMY0883 Electrolytic Capacitor, NBC 220uF-250V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1120 NBC160VB270M16x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 270µF 160V 20% 16x35.5 7.5mm 12000h 1.100A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,406000 PLN  1600
SMY0864 Electrolytic Capacitor, NBC 270uF-160V /16x35.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1121 NBC200VB270M18x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 270µF 200V 20% 18x35.5 7.5mm 12000h 1.265A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,058000 PLN  1000
SMY0891 Electrolytic Capacitor, NBC 270uF-200V /18x35.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1122 NBC160VB330M16x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 330µF 160V 20% 16x40 7.5mm 12000h 1.256A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,138000 PLN  1000
SMY0866 Electrolytic Capacitor, NBC 330uF-160V /16x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC160VB330M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 330µF 160V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.231A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0884 Electrolytic Capacitor, NBC 330uF-160V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1123 /smy/18x31.5-d.blue.jpg NBC160VB330M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 330µF 160V 20% 18x31.5 7.5mm 12000h 1.231A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY0884 Electrolytic Capacitor, NBC 330uF-160V /18x31.5/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> NBC160VB330M16x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 330µF 160V 20% 16x40 7.5mm 12000h 1.256A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,138000 PLN  1000
SMY0866 Electrolytic Capacitor, NBC 330uF-160V /16x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1124 NBC200VB330M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 330µF 200V 20% 18x40 7.5mm 12000h 1.375A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,545000 PLN  1000
SMY0897 Electrolytic Capacitor, NBC 330uF-200V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1125 NBC160VB470M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 470µF 160V 20% 18x40 7.5mm 12000h 1.541A @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,302000 PLN  1000
SMY0898 Electrolytic Capacitor, NBC 470uF-160V /18x40/ 105C, 12000h P7.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Рядки для відображення    Позиції 1101 до 1125 з 6439 <<  -10  <  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    >  +10  >>