Capacitance tolerance
yci
Casing
4.0x5.2 (13)
4.0x5.3 (6)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.5 (1)
4.0x5.8 (33)
4x5 (18)
4x5.3 (2)
4x7 (35)
5.0x5.2 (11)
5.0x5.3 (5)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (54)
5x11 (175)
5x15 (8)
5x5 (22)
5x7 (44)
6.3x11 (172)
6.3x15 (21)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (16)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (29)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (46)
6.3x7.7 (63)
8.0x10.0 (35)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (16)
8x11 (36)
8x11.5 (167)
8x14 (12)
8x15 (65)
8x16 (21)
8x20 (81)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (24)
8x9 (8)
10x10 (45)
10x10.2 (53)
10x12.5 (152)
10x13 (12)
10x16 (184)
10x20 (173)
10x21 (12)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (64)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (26)
10x33 (11)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (17)
12.5x20 (151)
12.5x21 (3)
12.5x25 (134)
12.5x26 (5)
12.5x30 (58)
12.5x31 (2)
12.5x35 (45)
12.5x40 (13)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (5)
13x31 (1)
16x15 (21)
16x16 (2)
16x20 (45)
16x25 (118)
16x31.5 (84)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (34)
16x40 (16)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (17)
18x25 (31)
18x31.5 (39)
18x32 (2)
18x35 (7)
18x35.5 (41)
18x40 (40)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (5)
22x25 (21)
22x30 (38)
22x35 (38)
22x40 (32)
22x45 (21)
22x50 (17)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (18)
25x35 (18)
25x40 (20)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x25 (16)
25.4x30 (24)
25.4x35 (17)
25.4x40 (24)
25.4x45 (14)
25.4x50 (12)
25.4x54 (1)
30x15 (4)
30x25 (11)
30x30 (25)
30x35 (47)
30x40 (38)
30x45 (36)
30x50 (27)
30x60 (3)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x25 (8)
35x30 (24)
35x35 (20)
35x40 (43)
35x45 (30)
35x50 (108)
35x55 (6)
35x60 (60)
35x65 (1)
35x70 (19)
35x80 (46)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (7)
40x61 (4)
40x70 (1)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (28)
50x115 (3)
50x120 (27)
50x130 (8)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (11)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (7)
63.5x115 (1)
63.5x120 (32)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (6)
76.5x105 (1)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (20)
76.5x130 (22)
76.5x140 (8)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (18)
76.5x170 (10)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (13)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
yci
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (1)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
3.0mA (5)
4.0mA (9)
5.0mA (7)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (2)
11mA (4)
12mA (11)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (10)
16mA (9)
17mA (10)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (15)
20mA (7)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (10)
24mA (8)
24mA @120Hz (2)
25mA (12)
26mA (8)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (8)
29mA (8)
30mA (12)
31mA (7)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (8)
34mA @120Hz (1)
35mA (7)
36mA (6)
37mA (6)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (4)
39mA @120Hz (3)
40mA (17)
41mA (7)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (7)
44mA (6)
45mA (13)
46mA (3)
47mA (5)
48mA (14)
49mA (6)
50mA (14)
50mA @120Hz (1)
51mA (2)
52mA (3)
53mA (4)
55mA (16)
55mA @120Hz (1)
56mA (4)
58mA (1)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
63mA (3)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
67mA (1)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (23)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (1)
74mA @120Hz (1)
75mA (12)
75mA @120Hz (1)
76mA (2)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
80mA (32)
80mA @120Hz (1)
82mA (1)
82mA @120Hz (2)
83mA (3)
84mA (2)
85mA (24)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (1)
93mA @120Hz (1)
94mA @120Hz (1)
95mA (19)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (26)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
103mA @120Hz (1)
105mA (4)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (1)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (23)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (4)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (18)
130mA @100kHz (4)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (1)
139mA (1)
140mA (44)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (3)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (49)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (22)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (20)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
180mA (24)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (1)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (13)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (3)
208mA @120Hz (1)
210mA (18)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (33)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
239mA (2)
240mA (26)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
250mA (53)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (1)
252mA (4)
260mA (18)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (3)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (2)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (28)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (9)
320mA @100kHz (2)
321mA (1)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (9)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (16)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (12)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (2)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (20)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (5)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (7)
420mA @120Hz (1)
423mA (1)
424mA (1)
430mA (6)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (9)
440mA @120Hz (2)
450mA (52)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (18)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
478mA (1)
480mA (22)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (15)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (4)
511mA (1)
520mA (11)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (1)
530mA (3)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (20)
549mA @120Hz (1)
550mA (18)
550mA @120Hz (1)
555mA (1)
560mA (16)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (7)
575mA (3)
580mA (10)
585mA (3)
586mA (1)
590mA (6)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (49)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (9)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (18)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA @120Hz (3)
640mA (17)
646mA (6)
650mA (9)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (7)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (2)
670mA (25)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (2)
688mA @120Hz (1)
690mA (6)
690mA @100kHz (1)
700mA (18)
700mA @120Hz (1)
710mA (4)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (5)
720mA @100kHz (2)
724mA (3)
730mA (9)
740mA (6)
745mA (1)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (10)
760mA (14)
770mA (3)
770mA @120Hz (3)
780mA (5)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (16)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (7)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (6)
820mA (10)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (3)
836mA @120Hz (1)
840mA (7)
840mA @100kHz (1)
850mA (24)
850mA @120Hz (2)
860mA (10)
865mA (6)
870mA (2)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (11)
889mA (1)
890mA (5)
891mA (1)
891mA @120Hz (1)
900mA (16)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (6)
920mA (11)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (3)
935mA @120Hz (1)
940mA (5)
945mA (13)
950mA (12)
951mA (1)
960mA (7)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (6)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (5)
986mA (1)
990mA (13)
997mA (3)
1,854A (1)
1.00A (14)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (2)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (6)
1.03A (4)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (1)
1.045 (1)
1.05A (16)
1.06A (5)
1.07A (5)
1.071A (1)
1.08A (3)
1.083A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (16)
1.11A (9)
1.12A (8)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (5)
1.14A (4)
1.150A (1)
1.15A (7)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (11)
1.17A (2)
1.18A (3)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (4)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (16)
1.21A (13)
1.22A (5)
1.230A (1)
1.23A (6)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (2)
1.25A (16)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (5)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (5)
1.28A (6)
1.290A (1)
1.29A (10)
1.300A (1)
1.30A (7)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (4)
1.320A (1)
1.32A (5)
1.330A (1)
1.33A (14)
1.34 (1)
1.34A (1)
1.35A (4)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (2)
1.370A (1)
1.37A (5)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (6)
1.390A (2)
1.39A (4)
1.400A (1)
1.40A (21)
1.41A (5)
1.42A (7)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (11)
1.44A (5)
1.45A (13)
1.452A (6)
1.46A (5)
1.47A (6)
1.48A (4)
1.49A (5)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (23)
1.51A (4)
1.52A (5)
1.53A (3)
1.54A (4)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (4)
1.56A (2)
1.57A (4)
1.580A (1)
1.58A (8)
1.590A (1)
1.59A (5)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (16)
1.61A (8)
1.611A (1)
1.62A (6)
1.626A (1)
1.63A (5)
1.64A (3)
1.65A (18)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (3)
1.67A (3)
1.68A (7)
1.69A (5)
1.700A (7)
1.70A (12)
1.71A (3)
1.712A (1)
1.72A (6)
1.725A (1)
1.73A (4)
1.74A (6)
1.750A (2)
1.75A (5)
1.76A (15)
1.77A (4)
1.78A (2)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (7)
1.81A (3)
1.820A (6)
1.82A (8)
1.83A (3)
1.84A (3)
1.85A (12)
1.86A (5)
1.870A (1)
1.87A (8)
1.88A (2)
1.89A (4)
1.900A (1)
1.90A (15)
1.91A (10)
1.93A (1)
1.938A (1)
1.94A (12)
1.950A (1)
1.95A (1)
1.96A (25)
1.97A (5)
1.98A (3)
1.990A (1)
1.99A (7)
2.000A (3)
2.00A (11)
2.01A (5)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (6)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (4)
2.07A (1)
2.08A (4)
2.09A (4)
2.10A (7)
2.11A (3)
2.115A (1)
2.12A (4)
2.13A (3)
2.14A (9)
2.150A (5)
2.15A (7)
2.16A (2)
2.17A (4)
2.19A (8)
2.200A (6)
2.20A (11)
2.21A (6)
2.22A (1)
2.23A (10)
2.24A (1)
2.250A (1)
2.25A (20)
2.26A (7)
2.27A (8)
2.28A (3)
2.300A (5)
2.30A (9)
2.304A (1)
2.31A (2)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (3)
2.35A (2)
2.360A (5)
2.36A (6)
2.37A (2)
2.38A (1)
2.39A (3)
2.400A (3)
2.40A (10)
2.410A (2)
2.41A (8)
2.42A (5)
2.43A (2)
2.44A (3)
2.45A (1)
2.46A (3)
2.47A (3)
2.48A (14)
2.49A (1)
2.500A (1)
2.50A (20)
2.51A (4)
2.52A (3)
2.53A (9)
2.54A (4)
2.550A (2)
2.55A (12)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (2)
2.57A (3)
2.58A (1)
2.59A (1)
2.600A (5)
2.60A (11)
2.61A (1)
2.62A (3)
2.63A (2)
2.64A (2)
2.65A (8)
2.66A (4)
2.68A (1)
2.686A (1)
2.69A (1)
2.700A (2)
2.70A (13)
2.71A (3)
2.72A (1)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (2)
2.75A (4)
2.76A (1)
2.770A (6)
2.77A (7)
2.780A (1)
2.78A (3)
2.79A (1)
2.800A (7)
2.80A (8)
2.81A (2)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (10)
2.87A (4)
2.88A (8)
2.89A (3)
2.90A (22)
2.91A (2)
2.92A (5)
2.93A (6)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.960A (1)
2.96A (8)
2.97A (4)
2.98A (1)
2.99A (1)
3.000A (6)
3.00A (11)
3.010A (1)
3.01A (5)
3.02A (4)
3.03A (1)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (5)
3.06A (4)
3.07A (2)
3.08A (2)
3.09A (4)
3.10A (6)
3.11A (2)
3.12A (2)
3.13A (1)
3.140A (6)
3.14A (5)
3.15A (3)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (3)
3.200A (3)
3.20A (3)
3.201A (1)
3.21A (3)
3.22A (2)
3.23A (3)
3.24A (3)
3.25A (11)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (2)
3.28A (2)
3.290A (5)
3.29A (4)
3.30A (10)
3.31A (3)
3.32A (1)
3.33A (2)
3.34A (2)
3.35A (6)
3.36A (3)
3.38A (2)
3.39A (1)
3.400A (6)
3.40A (14)
3.42A (1)
3.43A (2)
3.44A (1)
3.45A (12)
3.460A (6)
3.46A (1)
3.47A (1)
3.48A (2)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (13)
3.510A (1)
3.51A (2)
3.52A (3)
3.53A (2)
3.54A (2)
3.55A (1)
3.56A (1)
3.57A (3)
3.58A (2)
3.60A (10)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (9)
3.635A (1)
3.64A (1)
3.65A (4)
3.67A (1)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.70A (5)
3.71A (1)
3.72A (5)
3.74A (1)
3.76A (1)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (8)
3.81A (5)
3.82A (2)
3.83A (2)
3.84A (1)
3.85A (2)
3.86A (3)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (4)
3.95A (1)
3.96A (1)
3.98A (3)
4.000A (1)
4.00A (4)
4.02A (1)
4.03A (1)
4.04A (3)
4.05A (1)
4.06A (1)
4.07A (2)
4.08A (5)
4.10A (4)
4.11A (1)
4.12A (1)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (10)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (3)
4.27A (3)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (1)
4.32A (2)
4.36A (1)
4.40A (2)
4.42A (1)
4.46A (1)
4.48A (2)
4.50A (8)
4.52A (1)
4.56A (1)
4.58A (1)
4.60A (6)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (6)
4.72A (1)
4.76A (2)
4.78A (2)
4.79A (1)
4.80A (2)
4.81A (1)
4.82A (1)
4.83A (1)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (4)
4.91A (1)
4.93A (1)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (1)
4.97A (1)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (3)
5.0A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.07A (1)
5.10A (6)
5.12A (1)
5.15A (2)
5.17A (2)
5.20A (3)
5.21A (1)
5.29A (1)
5.30A (6)
5.32A (1)
5.38A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (1)
5.49A (4)
5.50A (4)
5.57A (2)
5.60A (1)
5.65A (1)
5.70A (4)
5.80A (4)
5.87A (2)
5.89A (1)
5.90A (2)
5.95A (1)
6.00A (1)
6.03A (1)
6.05A (2)
6.10A (3)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (1)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (5)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (3)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (2)
6.67A (1)
6.70A (4)
6.72A (1)
6.79A (1)
6.80A (3)
6.89A (1)
6.90A (5)
6.94A (1)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (3)
7.06A (1)
7.10A (2)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (2)
7.22A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.57A (1)
7.63A (1)
7.70A (3)
7.73A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.26A (1)
8.30A (2)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (2)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (2)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (1)
9.13A (1)
9.15A (1)
9.26A (1)
9.30A (6)
9.39A (2)
9.40A (1)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (1)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.86A (1)
9.90A (2)
10.00A (5)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (1)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (2)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (2)
10.80A (3)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (3)
11.02A (1)
11.10A (2)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (3)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (2)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.9A (1)
12.00A (2)
12.10A (2)
12.20A (1)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (2)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (4)
13.1A (1)
13.20A (2)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (2)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (1)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (1)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (1)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (2)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (2)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (1)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (3)
15.2A (1)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (3)
16.20A (1)
16.30A (1)
16.50A (1)
16.5A (2)
16.60A (1)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (1)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (1)
18.41A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (1)
19.00A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (1)
19.40A (1)
19.50A (1)
19.60A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (1)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (1)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (1)
21.0A (1)
21.10A (1)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (2)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (1)
21.7A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (1)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.60A (1)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (1)
24.00A (1)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (1)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
yci
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (13)
13mΩ (35)
14mΩ (7)
15mΩ (39)
16mΩ (18)
17mΩ (33)
18mΩ (49)
19mΩ (51)
20mΩ (51)
21mΩ (50)
22mΩ (24)
23mΩ (28)
24mΩ (18)
25mΩ (22)
26mΩ (14)
27mΩ (23)
28mΩ (38)
29mΩ (19)
30mΩ (20)
31mΩ (20)
32mΩ (14)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (9)
36mΩ (22)
37mΩ (3)
38mΩ (21)
39mΩ (12)
40mΩ (22)
41mΩ (16)
42mΩ (25)
43mΩ (5)
44mΩ (2)
45mΩ (16)
46mΩ (12)
47mΩ (9)
48mΩ (4)
49mΩ (11)
50mΩ (9)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (16)
54mΩ (2)
55mΩ (7)
56mΩ (22)
57mΩ (3)
58mΩ (2)
59mΩ (7)
60mΩ (22)
61mΩ (6)
62mΩ (8)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (11)
70mΩ (4)
72mΩ (13)
73mΩ (2)
74mΩ (4)
75mΩ (5)
76mΩ (4)
77mΩ (1)
80mΩ (25)
81mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (11)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (9)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (4)
94mΩ (14)
95mΩ (4)
96mΩ (2)
99mΩ (1)
100mΩ (10)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (6)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (10)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (26)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (9)
144mΩ (1)
150mΩ (25)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (25)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (45)
172mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (9)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (7)
210mΩ (1)
220mΩ (25)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (15)
254mΩ (1)
260mΩ (2)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (2)
283mΩ (5)
292mΩ (2)
300mΩ (30)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (26)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (18)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (12)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
450mΩ (1)
453mΩ (6)
460mΩ (3)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (18)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (7)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (46)
710mΩ (2)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (19)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (5)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (8)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (13)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (8)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (6)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (4)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (1)
4.0Ω (1)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
yci
 
Рядки для відображення    Позиції 1101 до 1125 з 4891 <<  -10  <  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    >  +10  >>
Означення виробника
Виробник
Індекс Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Наявність Ціна без ПДВ MOQ
1101 NBL200VB150M16x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 150µF 200V 20% 16x31.5 7.5mm 20000h 813mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  400
SMY1401 Electrolytic Capacitor, NBL 150uF-200V /16x31.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1102 NBL250VB150M16x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 150µF 250V 20% 16x35.5 7.5mm 20000h 902mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,047000 PLN  400
SMY1405 Electrolytic Capacitor, NBL 150uF-250V /16x35.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1103 NBL350VB150M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 150µF 350V 20% 18x40 7.5mm 20000h 1.083A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1424 Electrolytic Capacitor, NBL 150uF-350V /18x40/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1104 NBL400VB150M18x50
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 150µF 400V 20% 18x50 7.5mm 20000h 1.192A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
5,790000 PLN  200
SMY1431 Electrolytic Capacitor, NBL 150uF-400V /18x50/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1105 NBL160VB180M16x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 180µF 160V 20% 16x25 7.5mm 20000h 891mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
2,458000 PLN  500
SMY1395 Electrolytic Capacitor, NBL 180uF-160V /16x25/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1106 NBL200VB180M16x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 180µF 200V 20% 16x35.5 7.5mm 20000h 951mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,047000 PLN  400
SMY1406 Electrolytic Capacitor, NBL 180uF-200V /16x35.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1107 NBL250VB180M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 180µF 250V 20% 18x31.5 7.5mm 20000h 1.012A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1414 Electrolytic Capacitor, NBL 180uF-250V /18x31.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1108 NBL350VB180M18x45
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 180µF 350V 20% 18x45 7.5mm 20000h 1.230A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
5,668000 PLN  200
SMY1427 Electrolytic Capacitor, NBL 180uF-350V /18x45/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1109 NBL160VB220M16x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 220µF 160V 20% 16x31.5 7.5mm 20000h 968mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  400
SMY1402 Electrolytic Capacitor, NBL 220uF-160V /16x31.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1110 NBL160VB220M18x25
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 220µF 160V 20% 18x25 7.5mm 20000h 968mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  400
SMY1410 Electrolytic Capacitor, NBL 220uF-160V /18x25/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1111 NBL200VB220M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 220µF 200V 20% 18x31.5 7.5mm 20000h 1.100A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1415 Electrolytic Capacitor, NBL 220uF-200V /18x31.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1112 NBL250VB220M18x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 220µF 250V 20% 18x35.5 7.5mm 20000h 1.121A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1420 Electrolytic Capacitor, NBL 220uF-250V /18x35.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1113 NBL400VB220M22x50
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 220µF 400V 20% 22x50 10mm 20000h 1.356A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
7,927000 PLN  120
SMY1845 Electrolytic Capacitor, NBL 220uF-400V /22x50/ 105C, 20000h P10 /smy/nbl_mini.pdf /smy/nbl400vb220m22x50.pdf товар відповідає директиві RoHS
1114 NBL160VB270M16x35.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 270µF 160V 20% 16x35.5 7.5mm 20000h 1.100A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
3,047000 PLN  400
SMY1407 Electrolytic Capacitor, NBL 270uF-160V /16x35.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1115 NBL200VB270M18x40
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 270µF 200V 20% 18x40 7.5mm 20000h 1.290A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1425 Electrolytic Capacitor, NBL 270uF-200V /18x40/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1116 NBL160VB330M18x31.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 330µF 160V 20% 18x31.5 7.5mm 20000h 1.231A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  250
SMY1416 Electrolytic Capacitor, NBL 330uF-160V /18x31.5/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1117 NBL200VB330M18x45
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 330µF 200V 20% 18x45 7.5mm 20000h 1.390A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
5,455000 PLN  200
SMY1428 Electrolytic Capacitor, NBL 330uF-200V /18x45/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1118 NBL160VB470M18x45
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBL 470µF 160V 20% 18x45 7.5mm 20000h 1.626A -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
5,455000 PLN  200
SMY1429 Electrolytic Capacitor, NBL 470uF-160V /18x45/ 105C, 20000h P7.5 /smy/nbl_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1119
новинка
NBR400VB1M6.3x11
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 1.0µF 400V 20% 6.3x11 2.5mm 3000h 24mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,240000 PLN  20000
SMY2289 Electrolytic Capacitor, NBR 1.0uF-400V /6.3x11/ 105C, 3000h, P2.5 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC400VB1M6.3x11
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 1.0µF 400V 20% 6.3x11 2.5mm 5000h 22mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,156000 PLN  2000
SMY0755 Electrolytic Capacitor, NBC 1.0uF-400V /6.3x11/ 105C, 5000h P2.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1120
новинка
NBR400VB2R2M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 2.2µF 400V 20% 8x11.5 3.5mm 5000h 45mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,311000 PLN  12000
SMY2290 Electrolytic Capacitor, NBR 2.2uF-400V /8x11.5/ 105C, 5000h, P3.5 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC400VB2R2M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 2.2µF 400V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 41mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   1 950 pcs
 
0,294000 PLN   200
SMY0761 Electrolytic Capacitor, NBC 2.2uF-400V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1121
новинка
NBR400VB3R3M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 3.3µF 400V 20% 8x11.5 3.5mm 5000h 55mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,322000 PLN  12000
SMY2291 Electrolytic Capacitor, NBR 3.3uF-400V /8x11.5/ 105C, 5000h, P3.5 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC400VB3R3M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 3.3µF 400V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 50mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,274000 PLN  1000
SMY0762 Electrolytic Capacitor, NBC 3.3uF-400V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1122 NBR500VB4R7M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 4.7µF 500V 20% 10x12.5 5.0mm 5000h 83mA -40/+105°C Bulk on stock:   90 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,534000 PLN   8000
SMY2008 Electrolytic Capacitor, NBR 4.7uF-500V /10x12.5/ 105C, 5000h P5.0 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1123 NBR500VB8R2M10x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 8.2µF 500V 20% 10x20 5.0mm 5000h 155mA -40/+105°C Bulk on stock:   90 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,674000 PLN   4800
SMY2005 Electrolytic Capacitor, NBR 8.2uF-500V /10x20/ 105C, 5000h P5.0 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1124 NBR400VB10M10x16
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 10µF 400V 20% 10x16 5.0mm 5000h 160mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,549000 PLN  6000
SMY2007 Electrolytic Capacitor, NBR 10uF-400V /10x16/ 105C, 5000h P5.0 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
1125 NBR450VB10M10x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBR 10µF 450V 20% 10x20 5.0mm 5000h 149mA -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,651000 PLN  4800
SMY2006 Electrolytic Capacitor, NBR 10uF-450V /10x20/ 105C, 5000h P5.0 /smy/nbr_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Рядки для відображення    Позиції 1101 до 1125 з 4891 <<  -10  <  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    >  +10  >>