Capacitance tolerance
yci
Casing
4.0x5.2 (18)
4.0x5.3 (8)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.8 (36)
4x5 (18)
4x7 (58)
5.0x5.2 (17)
5.0x5.3 (5)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (57)
5x11 (202)
5x15 (11)
5x5 (22)
5x7 (68)
6.3x11 (180)
6.3x15 (22)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (18)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (39)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (76)
6.3x7.7 (68)
8.0x10.0 (51)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (18)
8x11 (34)
8x11.5 (180)
8x14 (12)
8x15 (69)
8x16 (21)
8x20 (88)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (40)
8x9 (8)
10x10 (56)
10x10.2 (53)
10x12.5 (159)
10x13 (12)
10x16 (192)
10x20 (181)
10x21 (11)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (66)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (26)
10x33 (12)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (19)
12.5x20 (152)
12.5x21 (3)
12.5x25 (135)
12.5x26 (5)
12.5x30 (67)
12.5x31 (2)
12.5x35 (47)
12.5x40 (15)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (4)
13x31 (1)
16x15 (17)
16x16 (2)
16x20 (60)
16x25 (127)
16x31.5 (89)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (35)
16x40 (18)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (21)
18x25 (35)
18x30 (1)
18x31.5 (41)
18x32 (2)
18x35 (6)
18x35.5 (48)
18x40 (42)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (11)
22x25 (49)
22x30 (74)
22x35 (63)
22x40 (58)
22x45 (43)
22x50 (30)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (17)
25x35 (18)
25x40 (19)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x20 (17)
25.4x25 (49)
25.4x30 (60)
25.4x35 (50)
25.4x40 (48)
25.4x45 (35)
25.4x50 (30)
25.4x54 (1)
25.4x60 (7)
30x15 (4)
30x20 (13)
30x25 (55)
30x30 (69)
30x35 (76)
30x40 (62)
30x45 (62)
30x50 (41)
30x60 (11)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (16)
35x25 (46)
35x30 (66)
35x35 (53)
35x40 (64)
35x45 (49)
35x50 (121)
35x55 (7)
35x60 (66)
35x65 (2)
35x70 (20)
35x80 (45)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (7)
40x61 (4)
40x70 (3)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (30)
50x115 (3)
50x120 (27)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (19)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (18)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (9)
76.5x105 (2)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (20)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (18)
76.5x170 (11)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x140 (20)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (15)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
yci
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (2)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
2.9mA (1)
3.0mA (5)
3.5mA (1)
4.0mA (9)
5.0mA (8)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
7.1mA (1)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (3)
11mA (4)
12mA (12)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (11)
16mA (9)
17mA (11)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (16)
20mA (9)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (14)
24mA (9)
24mA @120Hz (2)
25mA (13)
26mA (9)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (13)
29mA (8)
30mA (14)
31mA (8)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (10)
34mA @120Hz (1)
35mA (9)
36mA (6)
37mA (7)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (7)
39mA @120Hz (3)
40mA (17)
41mA (9)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (9)
44mA (6)
45mA (13)
46mA (3)
47mA (8)
48mA (14)
49mA (8)
50mA (14)
50mA @120Hz (1)
51mA (2)
52mA (3)
53mA (7)
54mA (2)
55mA (17)
55mA @120Hz (1)
56mA (5)
57mA (1)
58mA (2)
59mA (1)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
61mA (1)
62mA (1)
63mA (4)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
66mA (2)
67mA (2)
68mA (2)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (26)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (2)
74mA @120Hz (1)
75mA (11)
75mA @120Hz (1)
76mA (3)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
78mA (1)
80mA (34)
80mA @120Hz (1)
82mA (1)
82mA @120Hz (2)
83mA (4)
84mA (2)
85mA (25)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (2)
93mA @120Hz (1)
94mA (2)
94mA @120Hz (1)
95mA (20)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (26)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
102mA (1)
103mA (2)
103mA @120Hz (1)
105mA (4)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (2)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (29)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (4)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (20)
130mA @100kHz (4)
132mA (1)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (2)
137mA (1)
139mA (1)
140mA (45)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (3)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (48)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (25)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (29)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
171mA (1)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
177mA (1)
180mA (23)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (1)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (19)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (3)
208mA @120Hz (1)
210mA (18)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (38)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
238mA (1)
239mA (2)
240mA (29)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
248mA (1)
250mA (55)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (1)
252mA (4)
260mA (31)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (3)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (2)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (37)
300mA @120Hz (1)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (9)
320mA @100kHz (2)
321mA (2)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (11)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (18)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (13)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (2)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (23)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (5)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (7)
420mA @120Hz (1)
423mA (2)
424mA (1)
430mA (6)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (8)
440mA @120Hz (2)
450mA (64)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (21)
462mA (1)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
473mA (1)
478mA (1)
480mA (26)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (22)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (6)
511mA (1)
520mA (11)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (2)
530mA (9)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (20)
549mA @120Hz (1)
550mA (22)
550mA @120Hz (1)
555mA (1)
560mA (18)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (7)
575mA (3)
580mA (12)
585mA (3)
586mA (1)
590mA (8)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (54)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (10)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (22)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA (1)
638mA @120Hz (3)
640mA (20)
646mA (6)
650mA (10)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (9)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (2)
670mA (30)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (2)
688mA @120Hz (1)
690mA (7)
690mA @100kHz (1)
691mA (1)
700mA (22)
700mA @120Hz (1)
710mA (6)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (10)
720mA @100kHz (2)
724mA (3)
725mA (1)
730mA (13)
735mA (1)
740mA (7)
745mA (2)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (15)
760mA (20)
770mA (4)
770mA @120Hz (3)
780mA (10)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (19)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (9)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (6)
820mA (10)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (7)
836mA @120Hz (1)
840mA (9)
840mA @100kHz (1)
850mA (39)
850mA @120Hz (2)
860mA (13)
861mA (1)
865mA (6)
870mA (5)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (15)
889mA (1)
890mA (9)
891mA (2)
891mA @120Hz (1)
900mA (18)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (10)
920mA (11)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (5)
935mA @120Hz (1)
940mA (6)
945mA (13)
950mA (14)
951mA (1)
960mA (9)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (7)
975mA (1)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (11)
986mA (1)
990mA (15)
997mA (3)
998mA (1)
1,854A (1)
1.00A (15)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (4)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (10)
1.03A (4)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (5)
1.045 (1)
1.05A (17)
1.06A (6)
1.07A (7)
1.071A (1)
1.08A (4)
1.083A (1)
1.087A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (22)
1.11A (13)
1.12A (13)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (7)
1.14A (5)
1.150A (1)
1.15A (9)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (12)
1.17A (7)
1.180A (1)
1.18A (4)
1.182A (1)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (16)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (27)
1.21A (14)
1.22A (5)
1.230A (1)
1.23A (7)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (6)
1.25A (19)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (9)
1.262A (1)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (11)
1.28A (11)
1.290A (1)
1.29A (14)
1.300A (1)
1.30A (10)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (8)
1.320A (1)
1.32A (7)
1.330A (1)
1.33A (18)
1.34 (1)
1.34A (1)
1.35A (6)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (5)
1.370A (1)
1.37A (5)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (8)
1.390A (2)
1.39A (7)
1.400A (1)
1.40A (22)
1.41A (7)
1.411A (1)
1.413A (1)
1.42A (7)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (17)
1.44A (9)
1.45A (15)
1.452A (6)
1.458A (1)
1.46A (8)
1.47A (10)
1.48A (7)
1.49A (12)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (29)
1.51A (10)
1.52A (7)
1.53A (6)
1.54A (6)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (6)
1.56A (3)
1.57A (11)
1.580A (1)
1.58A (9)
1.586A (1)
1.590A (1)
1.59A (6)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (22)
1.61A (7)
1.611A (1)
1.62A (6)
1.621A (1)
1.626A (1)
1.63A (11)
1.64A (3)
1.65A (21)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (8)
1.67A (11)
1.678A (1)
1.68A (12)
1.69A (9)
1.700A (7)
1.70A (16)
1.71A (4)
1.712A (1)
1.72A (13)
1.725A (1)
1.73A (8)
1.74A (10)
1.750A (2)
1.75A (9)
1.76A (15)
1.77A (5)
1.776A (1)
1.780A (1)
1.78A (3)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (11)
1.81A (3)
1.820A (6)
1.82A (9)
1.83A (4)
1.84A (5)
1.85A (14)
1.86A (8)
1.870A (1)
1.87A (11)
1.88A (10)
1.89A (6)
1.900A (1)
1.90A (15)
1.91A (13)
1.93A (3)
1.938A (1)
1.94A (14)
1.950A (1)
1.95A (9)
1.96A (28)
1.97A (10)
1.98A (5)
1.990A (1)
1.99A (11)
2.000A (3)
2.00A (13)
2.01A (7)
2.016A (1)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (12)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (4)
2.07A (2)
2.08A (5)
2.09A (8)
2.10A (11)
2.11A (5)
2.115A (1)
2.120A (1)
2.12A (4)
2.13A (5)
2.134A (1)
2.14A (12)
2.150A (5)
2.15A (12)
2.16A (3)
2.17A (6)
2.18A (5)
2.19A (10)
2.200A (6)
2.20A (13)
2.21A (9)
2.22A (4)
2.23A (11)
2.24A (5)
2.250A (1)
2.25A (21)
2.26A (10)
2.27A (11)
2.28A (4)
2.29A (2)
2.300A (5)
2.30A (13)
2.304A (1)
2.31A (4)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (6)
2.35A (3)
2.360A (5)
2.36A (7)
2.37A (5)
2.38A (3)
2.39A (7)
2.400A (3)
2.40A (15)
2.410A (2)
2.41A (12)
2.42A (7)
2.43A (8)
2.44A (4)
2.45A (2)
2.46A (5)
2.47A (4)
2.48A (17)
2.49A (1)
2.500A (1)
2.50A (24)
2.51A (7)
2.52A (3)
2.53A (15)
2.54A (5)
2.550A (2)
2.55A (15)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (5)
2.57A (6)
2.58A (3)
2.59A (4)
2.600A (5)
2.60A (12)
2.61A (1)
2.62A (4)
2.63A (3)
2.64A (4)
2.65A (11)
2.66A (5)
2.68A (2)
2.686A (1)
2.69A (4)
2.700A (2)
2.70A (17)
2.71A (3)
2.72A (3)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (7)
2.75A (10)
2.76 (1)
2.76A (2)
2.770A (6)
2.77A (9)
2.780A (1)
2.78A (5)
2.79A (4)
2.800A (7)
2.80A (12)
2.81A (2)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (20)
2.87A (7)
2.88A (11)
2.89A (3)
2.90A (23)
2.91A (2)
2.92A (6)
2.93A (7)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.95A (2)
2.960A (1)
2.96A (8)
2.97A (6)
2.98A (1)
2.99A (3)
3.000A (6)
3.00A (12)
3.010A (1)
3.01A (7)
3.02A (4)
3.03A (2)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (5)
3.06A (4)
3.07A (3)
3.08A (3)
3.09A (5)
3.10A (7)
3.11A (4)
3.12A (2)
3.13A (5)
3.140A (6)
3.14A (7)
3.15A (6)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (4)
3.200A (3)
3.20A (4)
3.201A (1)
3.21A (3)
3.22A (4)
3.23A (5)
3.24A (4)
3.25A (17)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (5)
3.28A (3)
3.290A (5)
3.29A (6)
3.30A (11)
3.31A (5)
3.32A (3)
3.33A (2)
3.34A (3)
3.35A (6)
3.36A (5)
3.37A (1)
3.38A (4)
3.39A (2)
3.400A (6)
3.40A (14)
3.41A (1)
3.42A (3)
3.43A (3)
3.44A (1)
3.45A (16)
3.460A (6)
3.46A (3)
3.47A (2)
3.48A (3)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (15)
3.510A (1)
3.51A (5)
3.52A (3)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.55A (2)
3.56A (2)
3.57A (8)
3.58A (2)
3.60A (15)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (14)
3.635A (1)
3.64A (2)
3.65A (8)
3.66A (3)
3.67A (3)
3.680A (5)
3.68A (5)
3.70A (5)
3.71A (2)
3.72A (7)
3.74A (1)
3.75A (1)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.78A (1)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (9)
3.81A (6)
3.82A (3)
3.83A (2)
3.84A (2)
3.85A (4)
3.86A (5)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (6)
3.95A (2)
3.96A (1)
3.97A (1)
3.98A (6)
4.000A (1)
4.00A (6)
4.01A (1)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.04A (4)
4.05A (4)
4.06A (3)
4.07A (2)
4.08A (5)
4.09A (1)
4.10A (4)
4.11A (1)
4.12A (1)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (10)
4.21A (1)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (5)
4.27A (4)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (2)
4.32A (2)
4.33A (1)
4.36A (2)
4.37A (3)
4.40A (2)
4.41A (1)
4.42A (1)
4.45A (2)
4.46A (2)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (8)
4.52A (1)
4.54A (1)
4.56A (2)
4.58A (1)
4.60A (7)
4.63A (2)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (6)
4.72A (3)
4.73A (1)
4.76A (2)
4.78A (3)
4.79A (3)
4.80A (3)
4.81A (2)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (5)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.93A (1)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (2)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (2)
5.0A (1)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.07A (1)
5.10A (7)
5.11A (2)
5.12A (1)
5.15A (3)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.20A (4)
5.21A (2)
5.24A (1)
5.29A (1)
5.30A (8)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.43A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (2)
5.49A (4)
5.50A (4)
5.54A (1)
5.57A (2)
5.58A (1)
5.60A (2)
5.65A (1)
5.70A (5)
5.75A (2)
5.80A (5)
5.87A (1)
5.89A (1)
5.90A (3)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (1)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (4)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (1)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (6)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (4)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (2)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.75A (1)
6.76A (2)
6.79A (1)
6.80A (3)
6.89A (2)
6.90A (6)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (2)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (3)
7.22A (1)
7.26A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.38A (1)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.60A (2)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.70A (4)
7.73A (1)
7.79A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.26A (1)
8.30A (3)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.50A (3)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (2)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (3)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.86A (1)
9.90A (3)
10.00A (6)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.02A (1)
11.10A (2)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (4)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (1)
11.9A (1)
12.00A (2)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (5)
13.1A (1)
13.20A (2)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (3)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (2)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (2)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (2)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (4)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (4)
15.2A (1)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (3)
16.5A (2)
16.60A (2)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (2)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (3)
19.00A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (3)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (2)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (2)
21.0A (1)
21.10A (3)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (2)
21.7A (1)
21.80A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (2)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (2)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (2)
28.50A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
yci
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (19)
13mΩ (37)
14mΩ (7)
15mΩ (42)
16mΩ (23)
17mΩ (36)
18mΩ (50)
19mΩ (51)
20mΩ (51)
21mΩ (53)
22mΩ (24)
23mΩ (29)
24mΩ (18)
25mΩ (23)
26mΩ (17)
27mΩ (28)
28mΩ (42)
29mΩ (21)
30mΩ (24)
31mΩ (19)
32mΩ (18)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (10)
36mΩ (22)
37mΩ (3)
38mΩ (25)
39mΩ (12)
40mΩ (22)
41mΩ (16)
42mΩ (27)
43mΩ (5)
44mΩ (2)
45mΩ (19)
46mΩ (13)
47mΩ (9)
48mΩ (7)
49mΩ (11)
50mΩ (9)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (19)
54mΩ (2)
55mΩ (7)
56mΩ (22)
57mΩ (3)
58mΩ (3)
59mΩ (9)
60mΩ (31)
61mΩ (6)
62mΩ (9)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (13)
70mΩ (5)
72mΩ (13)
73mΩ (2)
74mΩ (4)
75mΩ (7)
76mΩ (5)
77mΩ (1)
80mΩ (41)
81mΩ (1)
82mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (12)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (9)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (3)
94mΩ (14)
95mΩ (4)
96mΩ (3)
99mΩ (1)
100mΩ (11)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (11)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (10)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (28)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (9)
144mΩ (1)
150mΩ (25)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (35)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (47)
172mΩ (1)
173mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (15)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (8)
210mΩ (1)
220mΩ (27)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (15)
254mΩ (1)
260mΩ (12)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (2)
283mΩ (5)
290mΩ (1)
292mΩ (2)
300mΩ (30)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (28)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (21)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (17)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
450mΩ (1)
453mΩ (6)
460mΩ (4)
480mΩ (1)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (19)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (7)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (52)
710mΩ (3)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
850mΩ (3)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (19)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (7)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (13)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (13)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (8)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (7)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (4)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (1)
4.0Ω (1)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
yci
 
Рядки для відображення    Позиції 851 до 875 з 6081 <<  -10  <  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    >  +10  >>
Означення виробника
Виробник
Індекс Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Наявність Ціна без ПДВ MOQ
851 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS63VB47M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 47µF 63V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 136mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  2000
SMY1038 Electrolytic Capacitor, AHS 47uF-63V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
852 /smy/10x16-d.brown.jpg AHS100VB47M10x16
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 47µF 100V 20% 10x16 5.0mm 2000h 181mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1500
SMY1044 Electrolytic Capacitor, AHS 47uF-100V /10x16/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
853 AHS10VB100M5x11
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 10V 20% 5x11 2.0mm 2000h 103mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  2000
SMY1029 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-10V /5x11/ Hi-Fi audio, 2000h, P2.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
854 /smy/6.3x11-d.brown.jpg AHS16VB100M6.3x11
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 16V 20% 6.3x11 2.5mm 2000h 132mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,101000 PLN  2000
SMY0373 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-16V /6.3x11/ Hi-Fi audio, 2000h, P2.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
855 /smy/6.3x11-d.brown.jpg AHS25VB100M6.3x11
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 25V 20% 6.3x11 2.5mm 2000h 140mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,103000 PLN  2000
SMY0374 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-16V /6.3x11/ Hi-Fi audio, 2000h, P2.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
856 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS35VB100M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 35V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 171mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  2000
SMY1039 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-35V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
857 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS50VB100M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 50V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 185mA -40/+85°C Bulk on stock:   1 600 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,227000 PLN   200
SMY0375 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-50V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
858 /smy/ahs63vb100m5.0tp.jpg AHS63VB100M5.0TP10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 63V 20% 10x12.5 5.0mm 2000h 239mA -40/+85°C Ammo T/B on stock:   0 pcs
 

by special order
0,370000 PLN  500
SMY0144 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-63V /10x12.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 tape /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
859 /smy/10x12.5-d.brown.jpg AHS63VB100M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 63V 20% 10x12.5 5.0mm 2000h 239mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,341000 PLN  2000
SMY1042 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-63V /10x12.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
860 /smy/12.5x20-d.brown.jpg AHS100VB100M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 100µF 100V 20% 10x12.5 5.0mm 2000h 316mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,678000 PLN  800
SMY0376 Electrolytic Capacitor, AHS 100uF-100V /12.5x20/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
861 /smy/6.3x11-d.brown.jpg AHS10VB220M6.3x11
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 10V 20% 6.3x11 2.5mm 2000h 177mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  2000
SMY1036 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-10V /6.3x11/ Hi-Fi audio, 2000h, P2.5 /smy/ahs_mini.pdf /smy/ahs10vb220m6.3x11.pdf товар відповідає директиві RoHS
862 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS16VB220M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 16V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 224mA -40/+85°C Bulk on stock:   2 800 pcs
 
0,150000 PLN   200
SMY0229 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-16V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf /smy/ahs25vb220m8x11.5.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> /jam/10x12.5-lk.jpg LKR221M1CG13M
Jamicon
Radial Low Leakage THT LK 220µF 16V 20% 10x13 5.0mm 2000h 320mA -40/+85°C Bulk on stock:   60 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,174000 PLN   200
JAM1458 Electrolytic Capacitor, LK 220uF-16V /10x13/ Low Leakage 85C, 2000h, P5.0 /jam/lk.pdf /jam/lkr221m1cg13m.pdf товар відповідає директиві RoHS
863 AHS16VB220M5.0TP8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 16V 20% 8x11.5 5.0mm 2000h 224mA -40/+85°C Ammo T/B on stock:   0 pcs
 

by special order
0,140000 PLN  5000
SMY0142 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-16V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5, tape /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> /jam/10x12.5-lk.jpg LKR221M1CG13M
Jamicon
Radial Low Leakage THT LK 220µF 16V 20% 10x13 5.0mm 2000h 320mA -40/+85°C Bulk on stock:   60 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,174000 PLN   200
JAM1458 Electrolytic Capacitor, LK 220uF-16V /10x13/ Low Leakage 85C, 2000h, P5.0 /jam/lk.pdf /jam/lkr221m1cg13m.pdf товар відповідає директиві RoHS
864 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS25VB220M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 25V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 237mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,015000 PLN  2000
SMY0282 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-25V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf /smy/ahs25vb220m8x11.5.pdf товар відповідає директиві RoHS
Show similar
>> /jam/10x20-lk.jpg LKR221M1EG20M
Jamicon
Radial Low Leakage THT LK 220µF 25V 20% 10x20 5.0mm 2000h 250mA -40/+85°C Bulk on stock:   20 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,262000 PLN   200
JAM1459 Electrolytic Capacitor, LK 220uF-25V /10x20/ Low Leakage 85C, 2000h, P5.0 /jam/lk.pdf /jam/lkr101m1eg16m.pdf товар відповідає директиві RoHS
865 /smy/10x12.5-d.brown.jpg AHS35VB220M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 35V 20% 10x12.5 5.0mm 2000h 299mA -40/+85°C Bulk on stock:   1 900 pcs
 
0,261000 PLN   100
SMY0394 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-35V /10x12.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
866 /smy/10x16-d.brown.jpg AHS50VB220M10x16
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 50V 20% 10x16 5.0mm 2000h 357mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,271000 PLN  1500
SMY0395 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-50V /10x16/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
867 /smy/10x20-d.brown.jpg AHS63VB220M10x20
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 63V 20% 10x20 5.0mm 2000h 423mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1200
SMY1046 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-63V /10x20/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
868 /smy/16x25-d.brown.jpg AHS100VB220M16x25
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 220µF 100V 20% 16x25 7.5mm 2000h 564mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  500
SMY1054 Electrolytic Capacitor, AHS 220uF-100V /16x25/ Hi-Fi audio, 2000h, P7.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
869 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS10VB330M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 10V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 248mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1000
SMY1040 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-10V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
870 /smy/8x11.5-d.brown.jpg AHS16VB330M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 16V 20% 8x11.5 3.5mm 2000h 274mA -40/+85°C Bulk on stock:   1 800 pcs
 
0,168000 PLN   200
SMY0396 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-16V /8x11.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P3.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
871 /smy/10x12.5-d.brown.jpg AHS25VB330M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 25V 20% 10x12.5 5.0mm 2000h 343mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  2000
SMY1043 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-25V /10x12.5/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
872 /smy/10x16-d.brown.jpg AHS35VB330M10x16
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 35V 20% 10x16 5.0mm 2000h 404mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1500
SMY1045 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-35V /10x16/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
873 /smy/10x20-d.brown.jpg AHS50VB220M10x20
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 50V 20% 10x20 5.0mm 2000h 473mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  1200
SMY1047 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-50V /10x20/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
874 /smy/12.5x20-d.brown.jpg AHS63VB330M12.5x20
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 63V 20% 12.5x20 5.0mm 2000h 575mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,568000 PLN  800
SMY0397 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-63V /12.5x20/ Hi-Fi audio, 2000h, P5.0 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
875 /smy/16x25-d.brown.jpg AHS100VB330M16x25
SamYoung Electronics
Radial Audio THT AHS 330µF 100V 20% 16x25 7.5mm 2000h 691mA -40/+85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  500
SMY1055 Electrolytic Capacitor, AHS 330uF-100V /16x25/ Hi-Fi audio, 2000h, P7.5 /smy/ahs_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Рядки для відображення    Позиції 851 до 875 з 6081 <<  -10  <  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    >  +10  >>