Capacitance tolerance
yci
Casing
4.0x5.2 (13)
4.0x5.3 (6)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.5 (1)
4.0x5.8 (33)
4x5 (18)
4x5.3 (2)
4x7 (35)
5.0x5.2 (11)
5.0x5.3 (5)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (54)
5x11 (175)
5x15 (8)
5x5 (22)
5x7 (44)
6.3x11 (172)
6.3x15 (21)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (16)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (29)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (46)
6.3x7.7 (63)
8.0x10.0 (35)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (16)
8x11 (36)
8x11.5 (167)
8x14 (12)
8x15 (65)
8x16 (21)
8x20 (81)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (24)
8x9 (8)
10x10 (45)
10x10.2 (53)
10x12.5 (152)
10x13 (12)
10x16 (184)
10x20 (173)
10x21 (12)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (64)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (26)
10x33 (11)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (17)
12.5x20 (151)
12.5x21 (3)
12.5x25 (134)
12.5x26 (5)
12.5x30 (58)
12.5x31 (2)
12.5x35 (45)
12.5x40 (13)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (5)
13x31 (1)
16x15 (21)
16x16 (2)
16x20 (45)
16x25 (118)
16x31.5 (84)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (34)
16x40 (16)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (17)
18x25 (31)
18x31.5 (39)
18x32 (2)
18x35 (7)
18x35.5 (41)
18x40 (40)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (5)
22x25 (21)
22x30 (38)
22x35 (38)
22x40 (32)
22x45 (21)
22x50 (17)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (18)
25x35 (18)
25x40 (20)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x25 (16)
25.4x30 (24)
25.4x35 (17)
25.4x40 (24)
25.4x45 (14)
25.4x50 (12)
25.4x54 (1)
30x15 (4)
30x25 (11)
30x30 (25)
30x35 (47)
30x40 (38)
30x45 (36)
30x50 (27)
30x60 (3)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x25 (8)
35x30 (24)
35x35 (20)
35x40 (43)
35x45 (30)
35x50 (108)
35x55 (6)
35x60 (54)
35x65 (1)
35x70 (19)
35x80 (17)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (7)
40x61 (4)
40x70 (1)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (12)
50x115 (3)
50x120 (5)
50x130 (8)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (7)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (7)
63.5x115 (1)
63.5x120 (32)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (6)
76.5x105 (1)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (20)
76.5x130 (22)
76.5x140 (8)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (18)
76.5x170 (10)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (13)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
yci
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (1)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
3.0mA (5)
4.0mA (9)
5.0mA (7)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (2)
11mA (4)
12mA (11)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (10)
16mA (9)
17mA (10)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (15)
20mA (7)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (10)
24mA (8)
24mA @120Hz (2)
25mA (12)
26mA (8)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (8)
29mA (8)
30mA (12)
31mA (7)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (8)
34mA @120Hz (1)
35mA (7)
36mA (6)
37mA (6)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (4)
39mA @120Hz (3)
40mA (17)
41mA (7)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (7)
44mA (6)
45mA (13)
46mA (3)
47mA (5)
48mA (14)
49mA (6)
50mA (14)
50mA @120Hz (1)
51mA (2)
52mA (3)
53mA (4)
55mA (16)
55mA @120Hz (1)
56mA (4)
58mA (1)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
63mA (3)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
67mA (1)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (23)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (1)
74mA @120Hz (1)
75mA (12)
75mA @120Hz (1)
76mA (2)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
80mA (32)
80mA @120Hz (1)
82mA (1)
82mA @120Hz (2)
83mA (3)
84mA (2)
85mA (24)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (1)
93mA @120Hz (1)
94mA @120Hz (1)
95mA (19)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (26)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
103mA @120Hz (1)
105mA (4)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (1)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (23)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (4)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (18)
130mA @100kHz (4)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (1)
139mA (1)
140mA (44)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (3)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (49)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (22)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (20)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
180mA (24)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (1)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (13)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (3)
208mA @120Hz (1)
210mA (18)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (33)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
239mA (2)
240mA (26)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
250mA (53)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (1)
252mA (4)
260mA (18)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (3)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (2)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (28)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (9)
320mA @100kHz (2)
321mA (1)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (9)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (16)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (12)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (2)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (20)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (5)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (7)
420mA @120Hz (1)
423mA (1)
424mA (1)
430mA (6)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (9)
440mA @120Hz (2)
450mA (52)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (18)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
478mA (1)
480mA (22)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (15)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (4)
511mA (1)
520mA (11)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (1)
530mA (3)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (20)
549mA @120Hz (1)
550mA (18)
550mA @120Hz (1)
555mA (1)
560mA (16)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (7)
575mA (3)
580mA (10)
585mA (3)
586mA (1)
590mA (6)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (49)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (9)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (18)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA @120Hz (3)
640mA (17)
646mA (6)
650mA (9)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (7)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (2)
670mA (25)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (2)
688mA @120Hz (1)
690mA (6)
690mA @100kHz (1)
700mA (18)
700mA @120Hz (1)
710mA (4)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (5)
720mA @100kHz (2)
724mA (3)
730mA (9)
740mA (6)
745mA (1)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (10)
760mA (14)
770mA (3)
770mA @120Hz (3)
780mA (5)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (16)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (7)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (6)
820mA (10)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (3)
836mA @120Hz (1)
840mA (7)
840mA @100kHz (1)
850mA (24)
850mA @120Hz (2)
860mA (10)
865mA (6)
870mA (2)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (11)
889mA (1)
890mA (5)
891mA (1)
891mA @120Hz (1)
900mA (16)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (6)
920mA (11)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (3)
935mA @120Hz (1)
940mA (5)
945mA (13)
950mA (12)
951mA (1)
960mA (7)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (6)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (5)
986mA (1)
990mA (13)
997mA (3)
1,854A (1)
1.00A (14)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (2)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (6)
1.03A (4)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (1)
1.045 (1)
1.05A (16)
1.06A (5)
1.07A (5)
1.071A (1)
1.08A (3)
1.083A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (16)
1.11A (9)
1.12A (8)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (5)
1.14A (4)
1.150A (1)
1.15A (7)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (11)
1.17A (2)
1.18A (3)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (4)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (16)
1.21A (13)
1.22A (5)
1.230A (1)
1.23A (6)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (2)
1.25A (16)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (5)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (5)
1.28A (6)
1.290A (1)
1.29A (10)
1.300A (1)
1.30A (7)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (4)
1.320A (1)
1.32A (5)
1.330A (1)
1.33A (14)
1.34 (1)
1.34A (1)
1.35A (4)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (2)
1.370A (1)
1.37A (5)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (6)
1.390A (2)
1.39A (4)
1.400A (1)
1.40A (19)
1.41A (5)
1.42A (7)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (11)
1.44A (5)
1.45A (13)
1.452A (6)
1.46A (5)
1.47A (6)
1.48A (4)
1.49A (5)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (23)
1.51A (4)
1.52A (5)
1.53A (3)
1.54A (4)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (4)
1.56A (2)
1.57A (4)
1.580A (1)
1.58A (8)
1.590A (1)
1.59A (5)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (13)
1.61A (8)
1.611A (1)
1.62A (6)
1.626A (1)
1.63A (5)
1.64A (3)
1.65A (18)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (3)
1.67A (3)
1.68A (7)
1.69A (5)
1.700A (7)
1.70A (11)
1.71A (3)
1.712A (1)
1.72A (6)
1.725A (1)
1.73A (4)
1.74A (6)
1.750A (2)
1.75A (5)
1.76A (15)
1.77A (4)
1.78A (2)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (6)
1.81A (3)
1.820A (6)
1.82A (8)
1.83A (3)
1.84A (3)
1.85A (12)
1.86A (5)
1.870A (1)
1.87A (8)
1.88A (2)
1.89A (4)
1.900A (1)
1.90A (15)
1.91A (10)
1.93A (1)
1.938A (1)
1.94A (12)
1.950A (1)
1.95A (1)
1.96A (25)
1.97A (5)
1.98A (3)
1.990A (1)
1.99A (7)
2.000A (3)
2.00A (11)
2.01A (5)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (6)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (4)
2.07A (1)
2.08A (4)
2.09A (4)
2.10A (7)
2.11A (3)
2.115A (1)
2.12A (4)
2.13A (3)
2.14A (9)
2.150A (5)
2.15A (7)
2.16A (2)
2.17A (4)
2.19A (8)
2.200A (6)
2.20A (10)
2.21A (6)
2.22A (1)
2.23A (10)
2.24A (1)
2.250A (1)
2.25A (20)
2.26A (7)
2.27A (8)
2.28A (3)
2.300A (5)
2.30A (8)
2.304A (1)
2.31A (2)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (3)
2.35A (2)
2.360A (5)
2.36A (6)
2.37A (2)
2.38A (1)
2.39A (3)
2.400A (3)
2.40A (9)
2.410A (2)
2.41A (8)
2.42A (5)
2.43A (2)
2.44A (3)
2.45A (1)
2.46A (3)
2.47A (3)
2.48A (14)
2.49A (1)
2.500A (1)
2.50A (17)
2.51A (4)
2.52A (3)
2.53A (9)
2.54A (4)
2.550A (2)
2.55A (12)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (2)
2.57A (3)
2.58A (1)
2.59A (1)
2.600A (5)
2.60A (11)
2.61A (1)
2.62A (3)
2.63A (2)
2.64A (2)
2.65A (8)
2.66A (4)
2.68A (1)
2.686A (1)
2.69A (1)
2.700A (2)
2.70A (12)
2.71A (3)
2.72A (1)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (2)
2.75A (4)
2.76A (1)
2.770A (6)
2.77A (7)
2.780A (1)
2.78A (3)
2.79A (1)
2.800A (7)
2.80A (7)
2.81A (2)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (10)
2.87A (4)
2.88A (8)
2.89A (3)
2.90A (22)
2.91A (2)
2.92A (5)
2.93A (6)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.960A (1)
2.96A (8)
2.97A (4)
2.98A (1)
2.99A (1)
3.000A (6)
3.00A (10)
3.010A (1)
3.01A (5)
3.02A (4)
3.03A (1)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (5)
3.06A (4)
3.07A (2)
3.08A (2)
3.09A (4)
3.10A (5)
3.11A (2)
3.12A (2)
3.13A (1)
3.140A (6)
3.14A (5)
3.15A (3)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (3)
3.200A (3)
3.20A (3)
3.201A (1)
3.21A (3)
3.22A (2)
3.23A (3)
3.24A (3)
3.25A (11)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (2)
3.28A (2)
3.290A (5)
3.29A (4)
3.30A (9)
3.31A (3)
3.32A (1)
3.33A (2)
3.34A (2)
3.35A (6)
3.36A (3)
3.38A (2)
3.39A (1)
3.400A (6)
3.40A (13)
3.42A (1)
3.43A (2)
3.44A (1)
3.45A (12)
3.460A (6)
3.46A (1)
3.47A (1)
3.48A (2)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (12)
3.510A (1)
3.51A (2)
3.52A (3)
3.53A (2)
3.54A (2)
3.55A (1)
3.56A (1)
3.57A (3)
3.58A (2)
3.60A (9)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (9)
3.635A (1)
3.64A (1)
3.65A (4)
3.67A (1)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.70A (5)
3.71A (1)
3.72A (5)
3.74A (1)
3.76A (1)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (8)
3.81A (5)
3.82A (2)
3.83A (2)
3.84A (1)
3.85A (2)
3.86A (3)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (3)
3.95A (1)
3.96A (1)
3.98A (3)
4.000A (1)
4.00A (3)
4.02A (1)
4.03A (1)
4.04A (3)
4.05A (1)
4.06A (1)
4.07A (2)
4.08A (5)
4.10A (3)
4.11A (1)
4.12A (1)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (8)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (3)
4.27A (3)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (1)
4.32A (2)
4.36A (1)
4.40A (2)
4.42A (1)
4.46A (1)
4.48A (2)
4.50A (6)
4.52A (1)
4.56A (1)
4.58A (1)
4.60A (3)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (4)
4.72A (1)
4.76A (2)
4.78A (2)
4.79A (1)
4.81A (1)
4.82A (1)
4.83A (1)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (3)
4.91A (1)
4.93A (1)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (1)
4.97A (1)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (3)
5.0A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.07A (1)
5.10A (4)
5.12A (1)
5.15A (2)
5.17A (2)
5.20A (3)
5.21A (1)
5.29A (1)
5.30A (5)
5.32A (1)
5.38A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (1)
5.49A (4)
5.50A (3)
5.57A (2)
5.60A (1)
5.65A (1)
5.70A (1)
5.80A (4)
5.87A (2)
5.89A (1)
5.90A (1)
5.95A (1)
6.03A (1)
6.05A (2)
6.10A (2)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (1)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (4)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (2)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (2)
6.67A (1)
6.70A (3)
6.72A (1)
6.79A (1)
6.80A (1)
6.89A (1)
6.90A (4)
6.94A (1)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (3)
7.06A (1)
7.10A (1)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (2)
7.22A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.40A (2)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.57A (1)
7.63A (1)
7.70A (3)
7.73A (1)
7.80A (3)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.26A (1)
8.30A (1)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (2)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (2)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (1)
9.13A (1)
9.15A (1)
9.26A (1)
9.30A (5)
9.39A (2)
9.40A (1)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (1)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.86A (1)
9.90A (1)
10.00A (5)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (1)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (1)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (1)
10.80A (3)
10.90A (1)
10.99A (1)
11.00A (2)
11.02A (1)
11.10A (1)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (1)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (1)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.9A (1)
12.00A (1)
12.10A (2)
12.20A (1)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (2)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (2)
13.1A (1)
13.20A (1)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (2)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (1)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (1)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (2)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (1)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (1)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (3)
15.2A (1)
15.30A (2)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (1)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (3)
16.20A (1)
16.30A (1)
16.50A (1)
16.5A (2)
16.60A (1)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (1)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (1)
18.41A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (1)
19.00A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (1)
19.40A (1)
19.50A (1)
19.60A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (1)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (1)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (1)
21.0A (1)
21.10A (1)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (2)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (1)
21.7A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (1)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.60A (1)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (1)
24.00A (1)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (1)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
yci
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (13)
13mΩ (35)
14mΩ (7)
15mΩ (39)
16mΩ (18)
17mΩ (33)
18mΩ (49)
19mΩ (51)
20mΩ (51)
21mΩ (50)
22mΩ (24)
23mΩ (28)
24mΩ (18)
25mΩ (22)
26mΩ (14)
27mΩ (23)
28mΩ (38)
29mΩ (19)
30mΩ (20)
31mΩ (20)
32mΩ (14)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (9)
36mΩ (22)
37mΩ (3)
38mΩ (21)
39mΩ (12)
40mΩ (22)
41mΩ (16)
42mΩ (25)
43mΩ (5)
44mΩ (2)
45mΩ (16)
46mΩ (12)
47mΩ (9)
48mΩ (4)
49mΩ (11)
50mΩ (9)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (16)
54mΩ (2)
55mΩ (7)
56mΩ (22)
57mΩ (3)
58mΩ (2)
59mΩ (7)
60mΩ (22)
61mΩ (6)
62mΩ (8)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (11)
70mΩ (4)
72mΩ (13)
73mΩ (2)
74mΩ (4)
75mΩ (5)
76mΩ (4)
77mΩ (1)
80mΩ (25)
81mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (11)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (9)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (4)
94mΩ (14)
95mΩ (4)
96mΩ (2)
99mΩ (1)
100mΩ (10)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (6)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (10)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (26)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (9)
144mΩ (1)
150mΩ (25)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (25)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (45)
172mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (9)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (7)
210mΩ (1)
220mΩ (25)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (15)
254mΩ (1)
260mΩ (2)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (2)
283mΩ (5)
292mΩ (2)
300mΩ (30)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (26)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (18)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (12)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
450mΩ (1)
453mΩ (6)
460mΩ (3)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (18)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (7)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (46)
710mΩ (2)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (19)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (5)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (8)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (13)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (8)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (6)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (4)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (1)
4.0Ω (1)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
yci
 
Рядки для відображення    Позиції 851 до 875 з 4814 <<  -10  <  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    >  +10  >>
Означення виробника
Виробник
Індекс Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Наявність Ціна без ПДВ MOQ
851 NBC200VB4R7M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 200V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 77mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,243000 PLN  1000
SMY0764 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-200V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC350VB4R7M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 350V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 93mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,246000 PLN  1000
SMY0765 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-350V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
852 NBC250VB4R7M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 250V 20% 8x15 3.5mm 8000h 80mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,250000 PLN  1000
SMY0770 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-250V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
853 NBC350VB4R7M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 350V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 93mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,246000 PLN  1000
SMY0765 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-350V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
854 NBC400VB4R7M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 400V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 60mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   2 680 pcs
 
from 2018-10-24:
   5 680 pcs
0,313000 PLN   200
SMY0766 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-400V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
855 NBC450VB4R7M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 450V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 76mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,613000 PLN  2000
SMY0782 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-450V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC500VB4R7M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 500V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 75mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,531000 PLN  2000
SMY0783 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-500V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
856 NBC500VB4R7M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 4.7µF 500V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 75mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,531000 PLN  2000
SMY0783 Electrolytic Capacitor, NBC 4.7uF-500V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
857 NBC160VB6R8M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 160V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 90mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,216000 PLN  1000
SMY0767 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-160V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
858 NBC200VB6R8M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 200V 20% 8x15 3.5mm 8000h 103mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,250000 PLN  1000
SMY0771 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-200V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC350VB6R8M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 350V 20% 8x15 3.5mm 8000h 101mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,376000 PLN  1000
SMY0772 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-350V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
859 NBC250VB6R8M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 250V 20% 8x20 3.5mm 8000h 106mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,376000 PLN  1000
SMY0777 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-250V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC250VB6R8M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 250V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 119mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,464000 PLN  2000
SMY0784 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-250V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
860 NBC250VB6R8M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 250V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 119mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,464000 PLN  2000
SMY0784 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-250V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC250VB6R8M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 250V 20% 8x20 3.5mm 8000h 106mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,376000 PLN  1000
SMY0777 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-250V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
861 NBC350VB6R8M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 350V 20% 8x15 3.5mm 8000h 101mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,376000 PLN  1000
SMY0772 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-350V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
862 NBC400VB6R8M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 400V 20% 8x15 3.5mm 8000h 94mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,361000 PLN  1000
SMY0773 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-400V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
863 NBC400VB6R8M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 400V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 99mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,516000 PLN  2000
SMY1014 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-400V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf /smy/nbc400vb6r8m10x12.5.pdf товар відповідає директиві RoHS
864 NBC450VB6R8M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 450V 20% 8x20 3.5mm 8000h 105mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,407000 PLN  1000
SMY0778 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-450V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
865 NBC500VB6R8M10x16
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 6.8µF 500V 20% 10x16 5.0mm 10000h 110mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,670000 PLN  1500
SMY0792 Electrolytic Capacitor, NBC 6.8uF-500V /10x16/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
866 NBC400VB8R2M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 400V 20% 8x20 3.5mm 8000h 119mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,407000 PLN  1000
SMY0779 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-400V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC400VB8R2M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 400V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 132mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,501000 PLN  2000
SMY0785 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-400V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
867 NBC400VB8R2M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 400V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 132mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,501000 PLN  2000
SMY0785 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-400V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC400VB8R2M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 400V 20% 8x20 3.5mm 8000h 119mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,407000 PLN  1000
SMY0779 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-400V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
868 NBC450VB8R2M10x16
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 450V 20% 10x16 5.0mm 10000h 113mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,627000 PLN  1500
SMY0793 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-450V /10x16/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
869 NBC500VB8R2M10x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 8.2µF 500V 20% 10x20 5.0mm 10000h 141mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,700000 PLN  1200
SMY0802 Electrolytic Capacitor, NBC 8.2uF-500V /10x20/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
870 NBC160VB10M8x15
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 160V 20% 8x15 3.5mm 8000h 121mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,250000 PLN  1000
SMY0774 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-160V /8x15/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
871 NBC200VB10M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 200V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 113mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,243000 PLN  1000
SMY0768 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-200V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC200VB10M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 200V 20% 8x20 3.5mm 8000h 140mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,285000 PLN  1000
SMY0780 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-200V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
872 NBC200VB10M8x20
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 200V 20% 8x20 3.5mm 8000h 140mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,285000 PLN  1000
SMY0780 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-200V /8x20/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC200VB10M8x11.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 200V 20% 8x11.5 3.5mm 8000h 113mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,243000 PLN  1000
SMY0768 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-200V /8x11.5/ 105C, 8000h P3.5 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
873 NBC250VB10M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 250V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 160mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,449000 PLN  2000
SMY0786 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-250V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
874 NBC350VB10M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 350V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 153mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,501000 PLN  2000
SMY0787 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-350V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC350VB10M10x16
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 350V 20% 10x16 5.0mm 10000h 158mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,552000 PLN  1500
SMY0794 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-350V /10x16/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
875 NBC350VB10M10x16
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 350V 20% 10x16 5.0mm 10000h 158mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,552000 PLN  1500
SMY0794 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-350V /10x16/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
show replacement
>> NBC350VB10M10x12.5
SamYoung Electronics
Radial Long Life THT NBC 10µF 350V 20% 10x12.5 5.0mm 10000h 153mA @120Hz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,501000 PLN  2000
SMY0787 Electrolytic Capacitor, NBC 10uF-350V /10x12.5/ 105C, 10000h P5.0 /smy/nbc_mini.pdf товар відповідає директиві RoHS
Рядки для відображення    Позиції 851 до 875 з 4814 <<  -10  <  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    >  +10  >>