Manufacturer
все
Peak Energy 10/1000µs
0.4J (1)
0.5J (2)
0.6J (2)
0.8J (1)
0.9J (3)
1.1J (3)
1.3J (1)
1.4J (2)
1.6J (1)
1.7J (2)
2.1J (4)
2.5J (5)
3J (4)
3.1J (2)
3.6J (2)
4J (7)
4.1J (1)
4.6J (3)
4.8J (1)
4.9J (1)
5J (3)
5.5J (4)
5.9J (1)
6J (4)
6.5J (2)
7J (3)
7.5J (3)
7.8J (1)
8J (1)
8.2J (2)
8.3J (1)
8.5J (1)
8.6J (3)
9J (2)
9.5J (1)
9.7J (2)
10J (5)
10.4J (1)
11J (8)
11.7J (2)
12J (9)
12.5J (1)
13J (5)
14J (11)
15J (12)
15.6J (1)
16J (1)
17.5J (2)
17.9J (1)
18J (8)
19J (4)
20J (2)
20.8J (1)
21J (4)
22J (4)
22.8J (1)
23J (7)
24J (2)
25J (13)
26J (10)
27J (2)
28J (10)
29.1J (1)
30J (18)
30.6J (1)
31J (1)
32J (5)
33J (9)
35J (6)
36J (2)
37J (1)
38J (1)
38.9J (1)
39J (4)
40J (7)
41J (4)
42J (7)
44J (3)
44.4J (1)
45J (9)
46J (6)
47J (2)
48J (5)
49J (1)
50J (13)
52J (5)
53J (2)
55J (2)
55.6J (1)
57J (2)
58J (4)
59J (1)
60J (5)
63J (1)
64J (3)
65J (6)
66J (1)
67J (4)
69.4J (1)
70J (19)
72J (2)
73J (1)
75J (4)
76J (1)
78J (5)
79.2J (2)
80J (5)
82J (2)
83.3J (2)
84J (5)
85J (8)
87.5J (2)
91J (2)
92J (8)
93J (4)
95J (1)
96J (1)
97.2J (2)
99J (6)
100J (13)
101.4J (2)
102J (2)
104J (1)
106J (1)
107J (3)
108J (4)
110J (1)
112J (2)
113J (1)
115J (7)
117J (2)
119J (1)
120J (1)
124J (1)
125J (10)
127J (1)
128J (3)
129.2J (4)
130J (8)
134J (3)
136J (2)
138.9J (2)
140J (11)
143J (4)
146J (3)
148J (3)
150J (1)
152J (2)
153J (2)
154J (1)
155J (10)
157J (3)
159.7J (2)
161J (1)
163J (2)
164J (2)
168J (3)
170J (4)
172J (1)
173.6J (2)
175J (10)
176J (1)
177.8J (2)
180J (3)
180.6J (2)
182J (4)
185J (2)
190J (16)
192J (2)
196J (1)
198J (1)
200J (7)
200.2J (2)
204J (3)
207.2J (2)
209J (2)
210J (2)
212J (1)
213J (4)
215J (6)
219.8J (2)
220J (9)
224J (2)
228J (5)
230J (3)
235J (5)
240J (2)
242J (1)
244J (1)
245J (3)
250J (1)
252J (1)
255J (9)
264J (1)
265J (3)
266J (2)
268J (2)
270J (1)
275J (8)
279J (1)
280J (4)
282J (3)
295J (3)
296J (1)
298.2J (2)
300J (1)
302J (1)
303J (5)
304J (2)
305J (2)
310J (4)
315J (1)
320J (4)
328J (1)
330J (1)
336J (2)
337J (1)
342J (4)
348J (1)
350J (10)
360J (3)
368J (2)
376J (1)
380J (1)
382J (14)
383J (3)
384J (1)
385J (3)
390J (1)
400J (1)
405J (2)
408J (2)
410J (2)
420J (3)
425J (3)
432J (2)
440J (1)
445J (1)
450J (7)
460J (2)
475J (1)
480J (4)
485J (2)
490J (2)
495J (1)
500J (7)
510J (3)
520J (3)
525J (2)
530J (1)
535J (1)
545J (2)
550J (2)
560J (1)
565J (2)
575J (1)
580J (1)
590J (3)
595J (1)
600J (1)
620J (4)
625J (1)
630J (2)
640J (1)
650J (4)
680J (1)
687J (4)
700J (2)
720J (3)
725J (5)
750J (5)
756J (1)
815J (2)
830J (1)
900J (2)
915J (1)
950J (2)
1000J (1)
все
Capacitance @1kHz
20pF (2)
26pF (1)
30pF (3)
35pF (1)
40pF (4)
45pF (1)
50pF (5)
55pF (2)
60pF (7)
65pF (5)
70pF (7)
75pF (4)
80pF (10)
85pF (3)
90pF (17)
95pF (4)
100pF (15)
110pF (7)
120pF (9)
130pF (13)
132pF (1)
140pF (12)
145pF (6)
150pF (11)
155pF (2)
160pF (6)
165pF (3)
170pF (4)
175pF (1)
180pF (6)
190pF (7)
200pF (10)
210pF (3)
220pF (7)
230pF (4)
240pF (7)
250pF (8)
260pF (4)
270pF (10)
280pF (1)
290pF (2)
300pF (25)
310pF (1)
320pF (6)
325pF (1)
330pF (17)
350pF (22)
360pF (3)
380pF (4)
390pF (2)
400pF (15)
410pF (4)
415pF (1)
420pF (2)
430pF (8)
450pF (13)
460pF (8)
470pF (1)
480pF (12)
500pF (24)
510pF (1)
515pF (1)
525pF (1)
530pF (13)
540pF (5)
550pF (14)
560pF (2)
570pF (9)
575pF (1)
580pF (10)
600pF (9)
610pF (1)
620pF (5)
625pF (3)
630pF (3)
640pF (7)
650pF (6)
663pF (2)
670pF (3)
688pF (2)
700pF (11)
710pF (1)
713pF (2)
720pF (1)
740pF (4)
750pF (6)
760pF (3)
770pF (5)
780pF (1)
800pF (10)
810pF (3)
850pF (3)
860pF (5)
870pF (1)
900pF (7)
930pF (2)
938pF (2)
950pF (2)
1000pF (10)
1030pF (2)
1050pF (4)
1090pF (1)
1100pF (22)
1125pF (2)
1150pF (2)
1200pF (11)
1220pF (1)
1250pF (4)
1270pF (1)
1290pF (1)
1300pF (7)
1320pF (1)
1350pF (5)
1375pF (6)
1400pF (3)
1450pF (1)
1480pF (1)
1500pF (15)
1540pF (1)
1550pF (2)
1590pF (1)
1600pF (8)
1625pF (2)
1630pF (1)
1650pF (1)
1700pF (8)
1750pF (4)
1800pF (3)
1850pF (2)
1875pF (2)
1900pF (1)
1910pF (1)
1920pF (1)
2000pF (5)
2050pF (1)
2100pF (5)
2125pF (2)
2200pF (6)
2270pF (1)
2300pF (5)
2400pF (1)
2450pF (1)
2500pF (3)
2550pF (2)
2650pF (1)
2700pF (2)
2800pF (4)
2900pF (1)
3200pF (1)
3300pF (2)
3400pF (1)
3500pF (1)
3600pF (2)
3700pF (1)
3750pF (1)
3800pF (1)
3820pF (1)
3900pF (2)
4100pF (2)
4200pF (1)
4300pF (1)
4600pF (2)
5000pF (1)
5200pF (2)
5500pF (4)
5600pF (3)
6300pF (1)
6400pF (3)
6500pF (1)
6750pF (1)
7000pF (3)
7280pF (1)
7400pF (1)
7460pF (1)
7700pF (3)
8000pF (4)
8200pF (1)
8500pF (1)
8800pF (3)
9500pF (3)
10460pF (1)
11000pF (2)
11100pF (1)
11500pF (2)
12200pF (2)
12250pF (1)
12280pF (1)
12600pF (3)
13000pF (4)
13500pF (1)
13800pF (1)
14400pF (3)
16000pF (2)
16400pF (3)
17300pF (3)
18200pF (1)
18500pF (4)
19800pF (3)
20000pF (2)
21400pF (3)
22290pF (1)
24500pF (1)
25000pF (1)
27300pF (1)
28500pF (1)
29200pF (3)
30000pF (1)
36400pF (1)
37000pF (3)
40000pF (1)
42000pF (3)
все
Tₘᵢₙ
все
Package
все
 
Показать по    Позиции 1 до 25 из 895 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>
Обозначение изготовителя
Изготовитель
Индекс Ropla
Mounting Type Series Casing Thickness Pitch Operating Voltage AC Operating Voltage DC Varistor Voltage Clamping Voltage Peak Surge Current 8/20µs Peak Energy 10/1000µs Capacitance @1kHz Power Tₘᵢₙ Tₘₐₓ Package Наличие Цена без НДС MOQ
1
заменитель
/brk/05d.png 331KD05
BrightKing
THT Standard 05D D=5mm 5.1mm 5.0mm 210VAC 275VDC 330V 570V 400A 9.5J 75pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,0990000 PLN  4000
BRK0056 Zinc Oxide Varistor 05D 210Vac/275Vdc 400A 9.5J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/05d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
2
заменитель
/brk/14d.png 151KD14
BrightKing
THT Standard 14D D=14mm 4.12mm 7.5mm 95VAC 125VDC 150V 250V 4500A 40J 1300pF 0.60W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,3160000 PLN  1600
BRK0121 Zinc Oxide Varistor 14D 95Vac/125Vdc 4500A 40J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/14d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
3
заменитель
/brk/20d.png 181KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.66mm 10mm 115VAC 150VDC 180V 300V 6500A 85J 2200pF 1.0W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,5390000 PLN  1000
BRK0152 Zinc Oxide Varistor 20D 115Vac/150Vdc 6500A 85J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
4
заменитель
/brk/07d.png 151KD07
BrightKing
THT Standard 07D D=7mm 4.8mm 5.0mm 95VAC 125VDC 150V 250V 1200A 9.7J 330pF 0.25W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,0940000 PLN  4000
BRK0069 Zinc Oxide Varistor 07D 95Vac/125Vdc 1200A 9.7J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/07d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
5
заменитель
/brk/14d.png 181KD14
BrightKing
THT Standard 14D D=14mm 4.26mm 7.5mm 115VAC 150VDC 180V 300V 4500A 50J 1100pF 0.60W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,3040000 PLN  1600
BRK0122 Zinc Oxide Varistor 14D 115Vac/150Vdc 4500A 50J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/14d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
6
заменитель
/brk/20d.png 182KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 12.83mm 10mm 1100VAC 1465VDC 1800V 2970V 6500A 625J 320pF 1.0W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
  400
BRK0173 Zinc Oxide Varistor 20D 1100Vac/1465Vdc 6500A 625J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
7
заменитель
/brk/07d.png 181KD07
BrightKing
THT Standard 07D D=7mm 4.3mm 5.0mm 115VAC 150VDC 180V 300V 1200A 11.7J 280pF 0.25W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,0990000 PLN  4000
BRK0070 Zinc Oxide Varistor 07D 115Vac/150Vdc 1200A 11.7J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/07d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
8
заменитель
/brk/20d.png 180KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.35mm 10mm 11VAC 14VDC 18V 36V 2000A 11J 28500pF 0.20W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,7200000 PLN  1000
BRK0141 Zinc Oxide Varistor 20D 11Vac/14Vdc 2000A 11J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
9
заменитель
/brk/05d.png 270KD05
BrightKing
THT Standard 05D D=5mm 4.7mm 5.0mm 17VAC 22VDC 27V 60V 100A 0.6J 930pF 0.01W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,1600000 PLN  4000
BRK0174 Zinc Oxide Varistor 05D 17Vac/22Vdc 100A 0.6J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/05d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
10
заменитель
/brk/10d.png 270KD10
BrightKing
THT Standard 10D D=10mm 4.8mm 7.5mm 17VAC 22VDC 27V 53V 500A 3J 3700pF 0.05W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,2010000 PLN  2000
BRK0086 Zinc Oxide Varistor 10D 17Vac/22Vdc 500A 3J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/10d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
11
заменитель
/brk/20d.png 220KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.44mm 10mm 18VAC 18VDC 22V 43V 2000A 14J 18500pF 0.20W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,7200000 PLN  1000
BRK0142 Zinc Oxide Varistor 20D 18Vac/18Vdc 2000A 14J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
12
заменитель
/brk/10d.png 151KD10
BrightKing
THT Standard 10D D=10mm 5.4mm 7.5mm 95VAC 125VDC 150V 250V 2500A 22J 670pF 0.40W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,1830000 PLN  2000
BRK0094 Zinc Oxide Varistor 10D 95Vac/125Vdc 2500A 22J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/10d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
13
заменитель
/brk/20d.png 270KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.59mm 10mm 17VAC 22VDC 27V 53V 2000A 16J 13000pF 0.20W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,7200000 PLN  1000
BRK0143 Zinc Oxide Varistor 20D 17Vac/22Vdc 2000A 16J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
14
заменитель
/brk/05d.png 151KD05
BrightKing
THT Standard 05D D=5mm 4.8mm 5.0mm 95VAC 125VDC 150V 260V 400A 4.1J 165pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,1200000 PLN  4000
BRK0050 Zinc Oxide Varistor 05D 95Vac/125Vdc 400A 4.1J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/05d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
15
заменитель
/brk/10d.png 181KD10
BrightKing
THT Standard 10D D=10mm 4.8mm 7.5mm 115VAC 150VDC 180V 300V 2500A 27J 560pF 0.40W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,1590000 PLN  2000
BRK0095 Zinc Oxide Varistor 10D 115Vac/150Vdc 2500A 27J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/10d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
16
заменитель
/brk/20d.png 330KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.8mm 10mm 20VAC 26VDC 33V 65V 2000A 23J 11500pF 0.20W -40°C 85°C Bulk on stock:   1 000 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,7200000 PLN   500
BRK0144 Zinc Oxide Varistor 20D 20Vac/26Vdc 2000A 23J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
17
заменитель
/brk/05d.png 181KD05
BrightKing
THT Standard 05D D=5mm 4.3mm 5.0mm 115VAC 150VDC 180V 320V 400A 4.9J 140pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,1200000 PLN  4000
BRK0051 Zinc Oxide Varistor 05D 115Vac/150Vdc 400A 4.9J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/05d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
18
заменитель
/brk/14d.png 180KD14
BrightKing
THT Standard 14D D=14mm 3.94mm 7.5mm 11VAC 14VDC 18V 36V 1000A 4J 11000pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,4420000 PLN  1600
BRK0110 Zinc Oxide Varistor 14D 11Vac/14Vdc 1000A 4J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/14d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
19
заменитель
/brk/20d.png 390KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.56mm 10mm 25VAC 31VDC 39V 77V 2000A 26J 8500pF 0.20W -40°C 85°C Bulk on stock:   1 000 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,7200000 PLN   500
BRK0145 Zinc Oxide Varistor 20D 25Vac/31Vdc 2000A 26J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
20
заменитель
/brk/05d.png 301KD05
BrightKing
THT Standard 05D D=5mm 5mm 5.0mm 190VAC 250VDC 300V 520V 400A 9J 85pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,0990000 PLN  4000
BRK0055 Zinc Oxide Varistor 05D 190Vac/250Vdc 400A 9J P5.0 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/05d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
21
заменитель
/brk/14d.png 270KD14
BrightKing
THT Standard 14D D=14mm 4.16mm 7.5mm 17VAC 22VDC 27V 53V 1000A 6J 7400pF 0.10W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,4420000 PLN  1600
BRK0112 Zinc Oxide Varistor 14D 17Vac/22Vdc 1000A 6J P7.5 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/14d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
22
заменитель
/brk/20d.png 151KD20-P10
BrightKing
THT Standard 20D D=20mm 4.52mm 10mm 95VAC 125VDC 150V 250V 6500A 70J 2700pF 1.0W -40°C 85°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,6420000 PLN  1000
BRK0151 Zinc Oxide Varistor 20D 95Vac/125Vdc 6500A 70J P10 L=20mm /brk/ul_warystory.pdf /brk/csa_warystory.pdf /brk/vde_warystory.pdf /brk/20d_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
23 /cnr/d18l25.jpg CNR-18V621K
CNR
THT High Energy 18V D=18mm 6mm 7.5mm 385VAC 505VDC 620V 1020V 6500A 320J 600pF 0.80W -40°C 105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,7670000 PLN  2500
CNR0262 Zinc Oxide Varistor 18V 385Vac/505Vdc 6500A 320J P7.5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr_vde_v_series.pdf /cnr/cnr-v_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
24 /cnr/d14l25.jpg CNR-14P201K
CNR
THT Ultra Energy 14P D=14mm 4.6mm 7.5mm 130VAC 175VDC 200V 340V 8000A 96J 770pF 0.60W -40°C 105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
0,4215000 PLN  6000
CNR0270 Zinc Oxide Varistor 14P 130Vac/175Vdc 8000A 96J P7.5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-p_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
25 /cnr/d14l25.jpg CNR-14P431K
CNR
THT Ultra Energy 14P D=14mm 5.8mm 7.5mm 275VAC 350VDC 430V 710V 8000A 200J 450pF 0.60W -40°C 105°C Bulk on stock:   500 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
0,4309000 PLN   100
CNR0278 Zinc Oxide Varistor 14P 275Vac/350Vdc 8000A 200J P7.5 L=25mm /cnr/cnr_ul_n_p_c_h_v_series.pdf /cnr/cnr-p_series.pdf товар соответствует директиве RoHS
Показать по    Позиции 1 до 25 из 895 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  +10  >>