mentor.png
Índice Ropla MEN0005
Designación del fabricante 1271.1010
Fabricante Mentor
Tarjeta de catálogo /men/1271.1010.pdf 1271.1010.pdf (54,80KB)

Grupo de mercancías Optoelectronics Components
Fabricante Mentor
Tₘᵢₙ -40°C
Tₘₐₓ 85°C
Packaging Bulk
Número de tarifa aduanera 85414010
0 pcs on stock

10 pcs Minimum order quantity
1 pcs Multiple

10 pcs +